Hibernacja nie działa Windows 10


(SzymonL) #1

Nie działa mi hibernacja, zarówno przyciskiem power (zmieniony w centrum zasilania na hibernację) jak i przyciskiem z menu start.