Hijack Log - Wszystko ok?


(Ky San) #1


(Kacz2n) #2

Wszystko OK. :slight_smile: