Hijack this

hej. moze ktos zna taka niemiecką stronę, na której można sprawdzić logi? Jeśli tak to prosze o podanie. Z góry dzięki :stuck_out_tongue: pozdrawiam

Wklej tutaj lof to się sprawdzi automamaty popełniają błędy.

http://www.hijackthis.de/

wielki dzieki :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:25:48, on 2005-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\network.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\System32\SVCHOSTE.EXE

C:\WINDOWS\Debug\UserMode\sm56help.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\System32\ssstars.scr

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Documents and Settings\Radek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update 32] network.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Realsched.exe] C:\WINDOWS\Debug\UserMode\Update.exe C:\WINDOWS\Debug\UserMode\sm56help.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update 32] network.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update 32] network.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Realsched.exe] C:\WINDOWS\Debug\UserMode\Update.exe C:\WINDOWS\Debug\UserMode\sm56help.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update 32] network.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE 

O4 - HKCU\..\Run: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [Updaterd] SVCHOSTE.EXE

Zdecydowanie usunąć w trybie awaryjnym :wink:

Usuń to co napisał longpaul tylko z tym że:

Pliki network.exe , Update.exe , sm56help.exe , SVCHOSTE.EXE usuń ręcznie z dyku w trybie awaryjnym z wyłaczonym przywracaniem systemu

Dodatkowo ciachnij:

Użyj też Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.