Hijack


(boczi) #1

Nie znam się dokłądnie na tym programie... Nie mam żadnych problemów, ale jak wkleję na forum loga z tego programu, to np. może mi ktoś powiedzieć, co mam usunąć? Czego nie powinno być? Rozumiecie, o co chodzi?


(Xiao19) #2

najlepiej wklej tu na forum to ci poroadzimy co i jak :wink:


(boczi) #3
Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 22:55:10, on 2004-07-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

E:\Program Files\eMule\emule.exe

c:\program files\opera75\opera.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVerTV2K\AVerTV2K.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAEA6-B9D4-11D0-9C78-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a (HKLM)

O9 - Extra button: Badanie (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {5DA9D8E0-5A57-11CF-9E36-00C0930198C0} (Pegasus ImagN' 32-bit (Windowed) ActiveX Control v4.00) - http://kamera1.tryton.com.pl/web/NetCam.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37907.4324074074

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

(Xiao19) #4

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVerTV2K\AVerTV2K.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

sparawdz te najpierw zapisz i je wpisy i skasuj wrazie czegos cofnij


(boczi) #5

Jak mam "sprawdzić"? Nie rozumiem.

To jest od karty graficznej

Karta TV

Jakieś komponenty real player.

To jest drukarki.

Piszę o tym, bo widzę po nazwach. :?


(Adarek) #6

Niczego nie ruszaj z tego co napisał Kamica - 18 .Jak to ruszysz to wszystko Ci padni . Poczekaj moment , własnie przed chwilą sprawdzałem iny log. A jaki masz problem ? Czy tylko tak dla sprawzenie ... co umiemy , może...??? :smiley:

Jak chcesz to usuń program posiadający szpiegów a mianowicie

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

Potem usówasz z za pomocą przycisku Fix checked samych szpiegów z niego

Teraz prawdziwe szpiegole

To chyba od kamery .

Jak się godzisz na szpiegowanie przez flashget to zostaw wszystko od niego.

Po wszystkim skan Adaware i itp

Usuń jeszcze tego Messenger dla świętego spokoju.


(boczi) #7

Dla sprawdzenia, czy nie mam żadnych błędów :smiley:

8)


Wchodziłem kiedyś na tę stronę i zgodziłęm się na zainstalowanie. To było, że na tej stroniw był widok toruńskiej ulicy... usunąć to?

Ale to jest od sterowników Logitecha!


(Adarek) #8

Jak zbędny( ten od kamery) to usuś po co ma zawadzać i mieszać .Messenger a konkretnie LDMConf.exe to szpiegol jak cholera .Poczytaj tutaj

http://www.2-spyware.com/file-ldmconf-exe.html .Chyba że się mylę ale dosłownie godzinę temu babka miała ten sam plik.

No i co ty na to??


(Adarek) #9
Messenger a konkretnie LDMConf.exe to

Tu sie pomyliłem jak jasna cholera > ta stronka http://www.2-spyware.com/file-ldmconf-exe.html mnie zmyliła !

Na każde pytanie odpowiada :

"WARNING! !!

Namawiają w ten sposób do pobraniaich programu..... Który jest sam szpiegolem ....omijać tę stronkę!