HijackThis.log


(system) #1

Witam!

Wklejam tutaj wam po przeskanowaniu mój log z HijackThis, podpowiedzcie mi co mam zrobić, czy mam jakieś wirusy itp. :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:56:13, on 2010-04-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\program files\valve\steam\steam.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 1541 bytes


(djkamil09061991) #2

a masz jakąś przyczynę podawania logów? jak coś to log z OTL


(Cyba91) #3

W tym logu akurat infekcji nie widać, do tego proponuję zainstalować Service Pack 3.


(boczi) #4

emeskatbg , proszę poprawić temat: Log wrzucamy do odpowiedniej strony, temat nazywamy konkretnie. Używasz opcji EDYTUJ.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html