HijackThis, Silent, HaxFix, SmitFraudFix i inne instrukcje


(Elwira Sz) #1

Witam i prosze o pomoc. Troszeczke namieszalam w firmowym kompie i teraz sie mecze. Po wszystkich mozliwych skanach darmowymi skanerami onlin niedalm rady pozbyc sie wszystkich wirusow. Podejrzewam ze to trojan ale ekspertem nie jestem dltego wklejam log i bardzo prose o jego sprawdzenie. Dodam ze jest to dla mnie dosc istotne bo nie moge robic przelewow online bo to cholerstwo zabiera mi cala pamiec! !!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:31:33, on 12/01/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Comarch\ComarchSmartCard\CardServer.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\GCardSrvNT.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\GCardSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\tmlisten.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\OfcPfwSvc.exe

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\CLIENT SERVER SECURITY AGENT\0FCD0G.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AhnRpta.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\pccntmon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\RegTool.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\U.S. Robotics\ControlCenter\Reminder.exe

C:\Program Files\NETGEAR\WG311v3\wlancfg5.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Toolbox\STATUS~1\STATUS~1.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Sage\MMS\SageMMSDesktop.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ELWIRA~1.SZW\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.907\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [setRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe

O4 - HKLM..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\pccntmon.exe" -HideWindow

O4 - HKLM..\Run: [vdrdpup] C:\WINDOWS\system32\rundll32 C:\WINDOWS\system32\vdrdpup.dll,RegisterVirtualChannel

O4 - HKLM..\Run: [RelevantKnowledge] c:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D88"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [gemstrmw] C:\WINDOWS\system32\gemstrmw.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [RegTool] C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\RegTool.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_1_0

O4 - HKCU..\Run: [kamsoft] C:\WINDOWS\system32\ckvo.exe

O4 - HKCU..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ELWIRA~1.SZW\LOCALS~1\Temp\herss.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Fast Start.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Instant Update Reminder.lnk = ?

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Wireless Assistant.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: Export to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .csd: C:\Program Files\Gemplus\eSigner\plugin\Npcsig.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/200 ... plugin.cab

O16 - DPF: {240EEE8D-91DB-4D74-A87E-671026601333} (EOLUP.Version) - https://netserver.networkwizardry.com/a ... lupcli.cab

O16 - DPF: {485D813E-EE26-4DF8-9FAF-DEDF2885306E} (NSHelp Class) - http://server/connectcomputer/nshelp.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 8009298743

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - https://netserver.networkwizardry.com/a ... /msrdp.cab

O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A3E} (SignActivX Control) - https://start.ingbusinessonline.pl/logi ... ivXIng.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = AEONInternational.local

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = AEONInternational.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = AEONInternational.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = AEONInternational.local

O20 - Winlogon Notify: gemsafe - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\WLEventNotify.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ComarchCardServer - ComArch S.A. - C:\Program Files\Comarch\ComarchSmartCard\CardServer.exe

O23 - Service: GemSAFE Card Server - Gemplus - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\GCardSrvNT.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Client/Server Security Agent RealTime Scan (ntrtscan) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\ntrtscan.exe

O23 - Service: Trend Micro Client/Server Security Agent Personal Firewall (OfcPfwSvc) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\OfcPfwSvc.exe

O23 - Service: Trend Micro Client/Server Security Agent Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Client Server Security Agent\tmlisten.exe

--

End of file - 9667 bytes

Pozdrawiam Yas :slight_smile:


(Monczkin) #2

Yasmina , przeczytaj ten temat. zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html i regulamin forum. Nazwij temat konkretnie, popraw loga oraz pisownię. Na forum używamy polskiej pisowni. Wydzielono.


(Gutek) #3

to fragment infekcji!

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan. - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html


(Elwira Sz) #4

Strasznie przepraszam za to zamieszanie, pisownie i angielski. Niestety mój problem jest troszeczkę bardziej skomplikowany ponieważ pracuje za granica i wszytko w kompach jest po angielsku. Stad ten obcy język. W kompach jestem raczej laikiem wiec robię wiele rzeczy metoda prób i błędów. Za wszystkie problemy i utrudnienia baardzo przpraszam wszystkich adminow i dziękuje za wyrozumiałość. Pozdr Yas :slight_smile:


(Gutek) #5

Użyj - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... pic=1647.0

- Flash Disinfector

- Panda USB Vaccine

i przeskanuj system.

Wykonaj pełny skan Dr. Web CureIt