HijackThis v2.0.2 - Błędne wpisy które przyspieszą XP-ka

Witam szanownych Userów

Mam prośbę, chodzi mi o sprawdzenie poprawności logów (zostawienie dobrych wpisów) w programie HijackThis v2.0.2, ja na tym się nieznam a niechciałbym narobić sobie kłopotów przez nieostrożne podejście do tematu. Proszę o pomoc i z góry dziękuje :slight_smile:

Poniżej zamieszam logfile:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\TPSrv.exe

C:\PROGRAM FILES\PANDA SECURITY\PANDA ANTIVIRUS PRO 2009\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsCtrls.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PskSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\Firewall\PSHOST.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PAVJOBS.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\Inicio.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour … se5036.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 0615154437

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 0618284343

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow … rtScan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\Firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PskSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\TPSrv.exe

End of file - 7725 bytes

saim

A coś Ci się dzieje z systemem, podejrzewasz wirusy czy coś ??

Bardzo wolno się uruchamia, i wyłącza. Ma również taki mankament, że co jakiś czas samoistnie restartuje się, przeważnie po wybudzeniu monitora. A wirusy wcześniej były, pozbyłem się ich Skanerem - Pandy i MKS’a

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Nie mogłem wcześniej

http://wklej.org/id/10894/

saim ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. Opisz również problem - nie zakłada się tematów dla profilaktyczngo sprawdzenia logów.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Driver::

Gwmsrv

AvFlt

PavSRK.sys

PavTPK.sys

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

poczytaj

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=39970

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=7&t=76580

http://www.searchengines.pl/Optymalizacja-i-odchudzanie-XP-t5989.html

Przeczyść kompa Ccleaner

lub

CleanGP