Historia w przeglądarce internet explorer


(Stasios) #1

Czy jest jakiś sposób (bez ingerencji żadnych programów), żeby zablokować dostęp do historii w przeglądarce internet explorer.


(Adarek) #2

Microsoft Internet Explorer

  1. Przejdź do menu ,,Narzędzia".

  2. Wybierz polecenie ,,Opcje internetowe" i kartę ,,Ogólne".

  3. Kliknij przycisk ,,Wyczyść historię". Aby całkowicie wyłączyć funkcję historii, ustaw wartość ,,Liczba dni trzymania stron w historii" na zero.

  4. Kliknij przycisk ,,OK", aby zamknąć okno.


(Micromac) #3

Tylko, że to jest sposób o nie zapisywanie stron www a jemu chodzi o blokade dostepu do historii stron www.

Wszystko zalezy przed kim chcesz zastosować blokadę dostepu. Możesz zrobić tak aby wyswietlało pliki index.dat zamiast pełne nazwy stron www.

Musisz wprowadzic korekte w rejestrze:

Po tym restart komputera.

Aby przywrócic po prostu usuwasz:

{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

Mozna sobie napisać tez batcha do tego celu.


(Adarek) #4

Tylko, że to jest sposób na zapisywanie stron w pliki index.dat.


(Micromac) #5

I o to chodzi. Jak usunie blokadę to z powrotem będzie miał pełne nazwy. Dlatego wspomniałem o batchu. Problem tylko w tym przed kim chce zablokować taką mozliwość.