HitFilm Express brak maila z instalatorem


(ceyyro) #1

Aby pobrać HitFilm Express, trzeba wybrać jedną z trzech opcji, np. udostępnić post na facebooku, stworzyć konto bądź się zalogować i wtedy oni wysyłają instalator na maila. Czekam już od 2 godzin i nie ma, patrzałem w spamie, założyłem drugie konto, trzecie nawet na inny mail. Nadal nic.


(krystian3w) #2

Do mnie obecnie dodarły już maile (Gmail i Interia) jakieś 9 minut temu po około 14 godzinach od dodania się do ich bazy.

Step 1: Download the installer

Click the download button below that corresponds to the operating system you are running. This will download the installer to your computer.

Download for Windows Download for Mac

For Mac OSX 10.10+ and Windows 7+. 64-bit only. View full system requirements »
By downloading you agree to the software license agreement.

Step 2: Run the Installer

Run the HitFilm Express installer file on your computer by double clicking on its file icon (this requires administrator privileges on your computer). Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Step 3: Activate the software

Launch HitFilm Express. When asked to activate sign in with the email address and password you provided when requesting a free copy of HitFilm Express.

Step 4: Finished

HitFilm Express is now ready for you to use. It’s yours to keep forever!