[HJ]dziwna praca komputera ... co może być winą

A wiec od niedawna mam problem z moim kochanym komputerkiem a konkretnie ciągle sie tnie zawiesza … komunikatory mi nie działają …

oto logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:37, on 2007-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe

D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\Program Files\Spik\Spik.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe

D:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Tray.exe

D:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\HJ jack\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Nero 8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime Alternative\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [VC9Player] D:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] D:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Virtual CD v9 Management Service (VC9SecS) - H+H Software GmbH - D:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe

Złączono Posta : 20.10.2007 (Sob) 22:55

ps … sam w moich logach nic nie widze … ale może wy coś zobaczycie

Rzeczywiście - l og jest czysty.

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi

bardzo prosze …

http://wklej.org/id/ec0ce7dcbe

Ten log też jest w zasadzie czysty.

Nie wiem tylko, co to dziwna usługa, w dziwnej lokalizacji:

Sprawdź “ps_drv.sys” na --> http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html.

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

jessi

jest jeden problem teoretycznie ten plik jest ale jednak go niema może inaczej powiem … daje przeglądaj i niema w tym folderze tego pliku …

W takim razie nie będziemy się cackać:

Wklej do Notatnika :

File::

D:\Documents and Settings\Administrator\ps_drv.sys


Driver::

"ps_drv"

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Daj ten log.

jessi

dobra już daje logi … acha mam też problem z komunikatorami konkretnie jeżeli na gg,spik,miranda itd przychodzi mi wiadomośc to się zawieszają a ostatio nawet gg wywala błąd … i jak sie go nawet zreinstaluje to dalej jest

Ta dziwna usługa została usunięta. :slight_smile:

Natomiast w kwestii problemów z komunikatorami nie jestem w stanie Ci nic doradzić. :frowning:

Nic nie wskazuje, by powodowały to wirusy.

jessi

Kiedyś miałam podobny problem z błędem w gg - tutaj

mi to pomogło

a mi niestety nie robie wszytko jak pisze …i dalej to jest

Pobierz program SDFix

prosze cię bardzo :slight_smile:

SDFix: Version 1.111


Run by Administrator on 2007-10-24 at 17:14


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: D:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


D:\WINDOWS

No streams found. 


D:\WINDOWS\system32

No streams found. 


D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


D:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Sun 21 Oct 2007 23 A.SH. --- "D:\WINDOWS\system32\affc1_r.dll"

Tue 31 Jan 2006 126,464 A..H. --- "D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\wowk\kopia\WoWChar\madCHook.dll"

Tue 8 Aug 2006 7,680 A..H. --- "D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\wowk\kopia\WoWChar\MegaBlaxHook.dll"

Wed 29 Aug 2007 262,144 A..H. --- "D:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.bak_jv16pt"

Wed 29 Aug 2007 262,144 A..H. --- "D:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.bak_jv16pt"


Finished!

Log czysty

mam jeszcze jeden denerwujący błąd … i może to przez niego są te problemy a mianowicie włączam jakąkolwiek aplikację a wyskakuje mi cos takiego …

errorub4.png

w tym przypadku było to program iDESK