Hldrrr.exe - złapałem, log z HJT


(system) #1

Złapałem, usadowił się w C:\WINDOWS\system32, coś tam próbował zmieniać, ale Spybot zablokował zmiany rejestru; na moment włączył się sam IE, coś tam się pokazało (reklama), ale go wyłączyłem. Za pomocą Unlockera ustawiłem, żeby plik hldrrr.exe został skasowany po restarcie. Restart był, piku nie ma, ale boję się, że coś zostało. Przeskanowałem programem Prevx 2.0 i nic nie wykrył...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:05:49, on 2007-08-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Prevx2\PXConsole.exe

C:\Program Files\Prevx2\PXAgent.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxOne] "C:\Program Files\Prevx2\PXConsole.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15026/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1177026569796

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15029/CTPID.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PREVXAgent) - Prevx - C:\Program Files\Prevx2\PXAgent.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE


--

End of file - 7140 bytes

(jessica) #2

Tego Rootkita Bagle-hidires usuwa ComboFix -->

daj jeszcze log z ComboFixa:

(na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org**** /, a w poście daj tylko link.

Rootkit uszkodził Ci na pewno Tryb Awaryjny.

Po usunięciu wszystkiego :

NAPRAWA TRYBU AWARYJNEGO

Można zacząć od użycia SafeBootKeyRepair

Jeśli jego użycie nie naprawi Trybu Awaryjnego, to postępuj ściśle wg tego opisu

Naprawa Trybu Awaryjnego.

Antivirus też jest pewnie uszkodzony - (będzie udawał, że działa, ale..), więc go przeinstalujesz.

Na okres tych wszystkich zmian musisz wyłączyć Spybota (a właściwie jego część - TeaTimer.exe), by można było wszystko naprawiać.

.


(system) #3

http://wklej.org/id/d3921a4bfe

Tryb Awaryjny działa =]

Mam coś jeszcze zrobić? =]


(jessica) #4

Nie podobają mi się te wpisy. Oba powstały jednocześnie.

Ten pierwszy wygląda na plik Rootkita:

wg tej strony: http://www.sophos.com/security/analyses/trojagentgac.html

Sprawdź to: najedź myszką na jego ikonkę i zobacz, co tam pisze, jaka Firma, itp.

Jeśli nie skojarzysz tego z jakimś swoim programem - to usuń.

To samo zrób z folderem "exefnd": zajrzyj do niego, co zawiera, i sprawdź jakiś plik, który tam jest.

A jeśli folder jest pusty, to go usuń ręcznie.

.Nic więcej podejrzanego nie widzę.

.


(Kuba1) #5

Jessica, a czemu poprostu nie przeskanować tych plików na http://www.virustotal.com ?


(jessica) #6

@Kuba1 - z bardzo prostego powodu: ten plik dopiero niedawno pojawił się razem z Rootkitem, więc i tak większość Antivirusów z TOTALu nie ma go w swojej bazie. Jeśli nie mają go jeszcze w swojej bazie, to oczywiście nic nie wykryją. Chyba żeby poczekać kilka tygodni, aż umieszczą go w swojej bazie.

VIRUSTOTAL nie przeprowadza analizy pliku, lecz tylko porównuje z bazami danych Antivirusów.

.Jednym słowem - wysyłanie na VIRUSTOTAL w chwili obecnej będzie bezowocne, choć plik pewnie jest szkodliwy.

.


(Kuba1) #7

No nie do końca, istnieje coś takiego jak heurystyka, i uważam,że wykryły by szkodliwosć tego pliku.

Sama napisałaś "większośc" czyli jednak niektóre programy pokazałyby szkodliwość pliku.

Uważam,że jest to dużo bardziej miarodajne niż sprawdzanie właściwości,przecież plik wirusa może podszywać się pod plik np Microsoftu.