[How to] Ubuntu 9.10 - Uruchamianie Openbox w gnome


(mati75) #1

Witam!

Przedstawię alternatywny sposób jak uruchomić menadżer okien Openbox w gnome, ponieważ normalny przez sesję z powodu błędu nie działa.

Zaczynamy!

Potrzebujemy program o nazwie fusion-icon, który instalujemy za pomocą:

sudo apt-get install fusion-icon

lub

sudo aptitude install fusion-icon

Następnie uruchamiamy: System => Preferencje => Programy startowe

i dodajemy do listy za pomocą przycisku "Dodaj" następujący wpis:

W polu nazwa: "Fusion icon"

w polu polecenie: "fusion-icon"

pole komentarz pozostawiamy puste i klikamy "Dodaj"

yt9288_1.png

Następnie wylogowujemy się lub uruchamiamy za pomocą Alt + F2 fusion-icon.

W zasobniku systemowym powinna nam się pojawić nowa ikonka, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy z "Select Window Manager" wybieramy "Openbox"

eo7517_2.png

i mamy działający openbox w gnome:

ur9178_zrzut_ekranu-2.png

Porada działa na Ubuntu 9.10 i pochodnych.

Pozdrawiam!


(RubasznyRumcajs) #2

nie prościej killall -9 metacity && openbox --replace ;p?


(mati75) #3

Można, tylko wtedy za każdym razem będzie startować metącity