HTML + CSS - wyrównywanie tabeli


(Kamiljano) #1

stworzyłem tabelę składającą się z kilku kolumn. Problem polega na tym, że kolumny mają różne długości a tam gdzie jest mniej tekstu, jest on umieszczony na środku kolumny zamiast od góry. Jak ustawić (najlepiej przy pomocy CSS'a) żeby było wszystko wyrównywane do góry?


(CZiPEN) #2

vertical-align: top