HTML - łamanie wierszy

Jeżeli w HTML-u/CSS-ie napiszemy słowo, które jest dłuższe od okna przeglądarki, to jak ustawić, aby złamał wiersz i podzielił słowo na dwie linie mimo braku spacji?

Proszę o możliwie prosty sposób, ponieważ chcę to wpisać w JLabel (a Java obsługuje tylko HTML 3.2, CSS nie wiem, którą wersję).

W IE i safari działa word-wrap: break-word;, w FF nie, w Operze u mnie nie, we wszystkich działa overflow: auto; no ale bedziesz mial pasek przewijania.

Więcej http://blog.stchur.com/2007/02/22/emulating-css-word-wrap-for-mozillafirefox/

http://bytes.com/groups/css/541236-firefox-does-not-word-wrap