HTTP_RANGE nie wznawia pobierania


(Krysia552211) #1
<?php

//error_reporting(0);
$download = 'http://s52.jakisadres/download/128265050_255103_1308449084_0_9241315151731';  $remoteFile = $download;

  $ch = curl_init($remoteFile);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);

  $data = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);

  if ($data === false) {

  echo 'Plik wygasł!';

  exit;

  }


  if (preg_match('/^HTTP\/1\.[01] (\d\d\d)/', $data, $matches)) {

  $status = (int)$matches[1];

  }

  if (preg_match('/Content-Length: (\d+)/', $data, $matches)) {

  $waga = (int)$matches[1];

  }

  if (preg_match('/filename="(.*)"/', $data, $wynik)){

  $nazwa = trim($wynik[1]);

  }

//print_r($waga);    $filename = basename($nazwa);

    $file_extension = strtolower(substr(strrchr($filename,"."),1));


    switch( $file_extension ) {

      case "exe":

        $ctype="application/octet-stream";

        break;

      case "rar":

        $ctype="application/x-rar-compressed";

        break;

      case "zip":

        $ctype="application/zip";

        break;

      case "mp3":

        $ctype="audio/mpeg";

        break;

      case "mpg":

        $ctype="video/mpeg";

        break;

      case "avi":

        $ctype="video/x-msvideo";

        break;      case "php":

      case "htm":

      case "html":

      case "txt":

        die("Bład plik ". $file_extension ." !");

        break;

      default:

        $ctype="application/force-download";

    }    header("Cache-Control:");

    header("Cache-Control: public");

    header("Content-Type: $ctype");


    $filespaces = str_replace("_", " ", $filename);    $header='Content-Disposition: attachment; filename='.$filespaces;

    header($header);    header("Accept-Ranges: bytes");


    $size = $waga; 


    if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) {      $seek_range = substr($_SERVER['HTTP_RANGE'] , 6);

      $range = explode( '-', $seek_range);

      if($range[0] > 0) { $seek_start = intval($range[0]); }

      if($range[1] > 0) { $seek_end = intval($range[1]); }


      header("HTTP/1.1 206 Partial Content");

      header("Content-Length: " . ($seek_end - $seek_start + 1));

      header("Content-Range: bytes $seek_start-$seek_end/$size");

    } else {

      header("Content-Range: bytes 0-$seek_end/$size");

      header("Content-Length: $waga");

    } 


  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $download);

  curl_exec($ch);

curl_close($ch);


?> 

[/code]

niestety niewiem czemu nie wznawia mi połączenie jak zerwie się trzeba potem od nowa pobierać


(Monczkin) #2

krysia5522 , nazwij temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Zapoznaj się z regulaminem forum.