Hurtowa zmiana właściwości - szczegóły pliku


(fobo) #1

Jak hurtowo np: dla całego folderu ze zdjęciami z aparatu foto zmienić Właściwości dostosowane-Szczegóły pliku aby w puste pole "Data wykonania" wstawić datę z pola "Data utworzenia" zakładając że każdy plik ma inną datę i przypadkową, niekolejną nazwę pliku.