I-mode w k550im?


(Przemek Sz) #1

Co to jest i-mode w k550im jak to włączyć jak używać czy jest dostępne w Polsce?????


(Sebos99) #2

W google stajk? http://www.telepolis.pl/news.php?id=3229

http://www.imode.pl/