Ibm00001.exe

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:49:31, on 2005-12-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINXP\System32\smss.exe

D:\WINXP\system32\winlogon.exe

D:\WINXP\system32\services.exe

D:\WINXP\system32\lsass.exe

D:\WINXP\system32\svchost.exe

D:\WINXP\System32\svchost.exe

D:\WINXP\System32\acs.exe

D:\WINXP\explorer.exe

D:\WINXP\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe

D:\WINXP\System32\UAService7.exe

D:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

D:\WINXP\SOUNDMAN.EXE

D:\WINXP\SOINTGR.EXE

D:\WINXP\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\WINXP\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

D:\WINXP\FSScrCtl.exe

D:\WINXP\System32\svchost.exe

D:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINXP\System32\wuauclt.exe

D:\Documents and Settings\1\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.idg.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.idg.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez IDG.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {551B0179-4B8F-88DA-9C6E-923372D94B36} - StatusCheck.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - D:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINXP\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINXP\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SO5 Integrator Pass Two] D:\WINXP\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] D:\WINXP\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Generic Host Process for Win32 Services] D:\WINXP\System32\Drivers\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINXP\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fwpHXsUx] D:\PROGRA~1\trtsovtr\b0xDGoRN.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hclean32.exe] D:\WINXP\System32\hclean32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EXE32EXE] panel_its.exe

O4 - HKLM\..\Run: [borlandg] scanSYS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [yaemu.exe] D:\WINXP\System32\yaemu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmtjl.exe] D:\WINXP\System32\dmtjl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 D:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] D:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] D:\WINXP\bxproxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [_ctcp] slamm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [nmdllw] stuffmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bingo9] ___.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] D:\WINXP\bxproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - Startup: Screen Saver Control.lnk = D:\WINXP\FSScrCtl.exe

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Reg.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINXP\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINXP\System32\msjava.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.idg.pl

O15 - Trusted Zone: www.playitalia.com

O15 - Trusted Zone: www.sgrunt.biz

O15 - Trusted Zone: www.skymasters.biz

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-222222222222} - ms-its:mhtml:file://d:\foo.mht!http://www.karupsgirls.net//style.css::/open.exe

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c32.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9E9F5C31-D4E3-4D39-8E62-B95E1172FB54}: NameServer = 195.95.218.1,85.255.112.7

O20 - Winlogon Notify: avpx32 - D:\WINXP\SYSTEM32\avpx32.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - D:\WINXP\system32\msctl32.dll (file missing)

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - D:\WINXP\System32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - D:\WINXP\System32\UAService7.exe

O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service (VC6SecS) - H+H Software GmbH - D:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj Backdoor Haxdoor Wersja AH

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet6_98.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish