IE9 - Przycisk home po lewej stronie?


(Avast4) #1

Czy da się jakoś przesunąć przycisk home na lewą stronę?


(Pablo79) #2

Próbowałem coś z tym zrobić u siebie, ale nic z tego nie wyszło, więc jest to chyba niemożliwe.