If w jQuery


(jacko1998) #1
var user = $("#username").length;

if(user <= 3){

    user.css("border", "1px solid red");

}

To mi nie działa. Mógłby ktoś podpowiedzieć ?


(adpawl) #2

No i nic dziwnego.

var user = $("#username");

if(user.length <= 3){

    user.css("border", "1px solid red");

}