<iframe> otwieranie strony w odpowiedniej ramce


(Macbaz) #1

Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek


(Brujahtom) #2

Zapewne strona pclab.pl jest w jakiś sposób zabezpieczona aby nie można było jej otwierać w ramkach :slight_smile:


(adpawl) #3

Dokładnie, strona nie zezwala na ładowanie w ramki.

Jest tam prosty, typowy skrypt antyramkowy