IIS Problem 401.2


(Przemczar) #1

Uruchomiłem serwer IIS i przy wejściu na strone wyskakuje mi:

Błąd serwera w aplikacji „Default Web Site”

Błąd protokołu HTTP 401.2 - Unauthorized


Opis: Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony. Przyczyną są błędne nagłówki uwierzytelniania.


Kod błędu: 0x80070005


Powiadomienie: AuthenticateRequest


Moduł: IIS Web Core


Żądany adres URL: http://localhost:80/


Ścieżka fizyczna: C:\inetpub\wwwroot


Zalogowany użytkownik: Jeszcze nie ustalono


Metoda logowania: Jeszcze nie ustalono


Obsługa: StaticFile


Najbardziej prawdopodobne przyczyny:


  * W ustawieniach usług IIS nie określono protokołu uwierzytelniania (w tym anonimowego).

  * Włączone jest tylko uwierzytelnianie zintegrowane, podczas gdy na kliencie użyto przeglądarki nieobsługującej takiego trybu uwierzytelniania.

  * Funkcja zintegrowanego uwierzytelniania jest włączona, ale żądanie zostało wysłane za pośrednictwem serwera proxy, który zmienił nagłówki uwierzytelniania, zanim pakiety trafiły do serwera sieci Web.

  * Na serwerze sieci Web nie skonfigurowano ustawień dostępu anonimowego i nie został odebrany wymagany nagłówek uwierzytelniania.

  * W sekcji konfiguracyjnej „configuration/system.webServer/authorization” może znajdować się jawna odmowa dostępu dla użytkownika.


Zalecane sposoby rozwiązania problemu:


  * Sprawdź ustawienie uwierzytelniania składnika, po czym spróbuj wysłać do niego żądanie dostępu przy użyciu tej metody uwierzytelniania.

  * Upewnij się, że przeglądarka klienta obsługuje zintegrowane uwierzytelnianie.

  * Upewnij się, że żądanie nie przechodzi przez serwer proxy, gdy stosowane jest zintegrowane uwierzytelnianie.

  * Upewnij się, że w sekcji konfiguracyjnej „configuration/system.webServer/authorization” nie odmówiono jawnie dostępu użytkownikowi.

  * Utwórz regułę śledzenia śledzącą nieudane żądania o tym kodzie stanu HTTP. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu reguły śledzenia nieudanych żądań, kliknij tutaj.


Więcej informacji... Ten błąd jest zgłaszany, gdy nagłówek WWW-Authenticate wysłany do serwera sieci Web nie jest obsługiwany przez konfigurację serwera. Sprawdź metodę uwierzytelniania zasobu oraz metodę uwierzytelniania używaną przez klienta. Błąd pojawia się, jeśli te metody się różnią. Aby ustalić typ uwierzytelniania używany przez klienta, sprawdź jego ustawienia uwierzytelniania.


Artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


  * 907273

  * 253667


Informacje o wersji serwera: Internetowe usługi informacyjne w wersji 7.0.

Co mam, z tym zrobić!


(Monczkin) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=980957

Proszę poprawić.