Ikona forum PHP

Witam, jak ma nazywać sie plik .ico dla forum w phpBB, dla html do favicon.ico a dla php.

A jak tak się nie da to jaki mam kod zastosować.

jedno i to samo, php generuje html :roll:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Favicon

Nie ma różnicy nazwij sobie nawet ją mojafavietka.ico choć przeglądarki jak dodajesz do ulubionych czasami szukają w głównym folderze “favicon.ico” ale to z reguły te starego typu np MIS

Nazwa jest bez znaczenia, i tak jak dodajesz ikonę, to możesz wybrać jej nazwę…

index.php

<?php

/**

*

* @package phpBB3

* @version $Id: index.php 8479 2008-03-29 00:22:48Z naderman $

* @copyright (c) 2005 phpBB Group

* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License

*

*/


/**

*/


/**

* @ignore

*/

define('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';

$phpEx = substr(strrchr( __FILE__ , '.'), 1);

include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);


// Start session management

$user->session_begin();

$auth->acl($user->data);

$user->setup('viewforum');


display_forums('', $config['load_moderators']);


// Set some stats, get posts count from forums data if we... hum... retrieve all forums data

$total_posts	= $config['num_posts'];

$total_topics	= $config['num_topics'];

$total_users	= $config['num_users'];


$l_total_user_s = ($total_users == 0) ? 'TOTAL_USERS_ZERO' : 'TOTAL_USERS_OTHER';

$l_total_post_s = ($total_posts == 0) ? 'TOTAL_POSTS_ZERO' : 'TOTAL_POSTS_OTHER';

$l_total_topic_s = ($total_topics == 0) ? 'TOTAL_TOPICS_ZERO' : 'TOTAL_TOPICS_OTHER';


// Grab group details for legend display

if ($auth->acl_gets('a_group', 'a_groupadd', 'a_groupdel'))

{

	$sql = 'SELECT group_id, group_name, group_colour, group_type

		FROM ' . GROUPS_TABLE . '

		WHERE group_legend = 1

		ORDER BY group_name ASC';

}

else

{

	$sql = 'SELECT g.group_id, g.group_name, g.group_colour, g.group_type

		FROM ' . GROUPS_TABLE . ' g

		LEFT JOIN ' . USER_GROUP_TABLE . ' ug

			ON (

				g.group_id = ug.group_id

				AND ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . '

				AND ug.user_pending = 0

			)

		WHERE g.group_legend = 1

			AND (g.group_type <> ' . GROUP_HIDDEN . ' OR ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . ')

		ORDER BY g.group_name ASC';

}

$result = $db->sql_query($sql);


$legend = '';

while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

{

	$colour_text = ($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . '"' : '';


	if ($row['group_name'] == 'BOTS')

	{

		$legend .= (($legend != '') ? ', ' : '') . '' . $user->lang['G_BOTS'] . '';

	}

	else

	{

		$legend .= (($legend != '') ? ', ' : '') . '' . (($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name']) . '';

	}

}

$db->sql_freeresult($result);


// Generate birthday list if required ...

$birthday_list = '';

if ($config['load_birthdays'] && $config['allow_birthdays'])

{

	$now = getdate(time() + $user->timezone + $user->dst - date('Z'));

	$sql = 'SELECT user_id, username, user_colour, user_birthday

		FROM ' . USERS_TABLE . "

		WHERE user_birthday LIKE '" . $db->sql_escape(sprintf('%2d-%2d-', $now['mday'], $now['mon'])) . "%'

			AND user_type IN (" . USER_NORMAL . ', ' . USER_FOUNDER . ')';

	$result = $db->sql_query($sql);


	while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

	{

		$birthday_list .= (($birthday_list != '') ? ', ' : '') . get_username_string('full', $row['user_id'], $row['username'], $row['user_colour']);


		if ($age = (int) substr($row['user_birthday'], -4))

		{

			$birthday_list .= ' (' . ($now['year'] - $age) . ')';

		}

	}

	$db->sql_freeresult($result);

}


// Assign index specific vars

$template->assign_vars(array(

	'TOTAL_POSTS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_post_s], $total_posts),

	'TOTAL_TOPICS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_topic_s], $total_topics),

	'TOTAL_USERS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_user_s], $total_users),

	'NEWEST_USER'	=> sprintf($user->lang['NEWEST_USER'], get_username_string('full', $config['newest_user_id'], $config['newest_username'], $config['newest_user_colour'])),


	'LEGEND' => $legend,

	'BIRTHDAY_LIST'	=> $birthday_list,


	'FORUM_IMG' => $user->img('forum_read', 'NO_NEW_POSTS'),

	'FORUM_NEW_IMG' => $user->img('forum_unread', 'NEW_POSTS'),

	'FORUM_LOCKED_IMG' => $user->img('forum_read_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),

	'FORUM_NEW_LOCKED_IMG'	=> $user->img('forum_unread_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),


	'S_LOGIN_ACTION' => append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'mode=login'),

	'S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST'	=> ($config['load_birthdays']) ? true : false,


	'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'mark=forums') : '',

	'U_MCP' => ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '')

);


// Output page

page_header($user->lang['INDEX']);


$template->set_filenames(array(

	'body' => 'index_body.html')

);


page_footer();


?>[/code]

i jak ma wyglądać kod

<?php


echo '

';

...

itd.

:roll:

index.php

<?php

echo '

';

/**

*

* @package phpBB3

* @version $Id: index.php 8479 2008-03-29 00:22:48Z naderman $

* @copyright (c) 2005 phpBB Group

* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License

*

*/


/**

*/


/**

* @ignore

*/

define('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';

$phpEx = substr(strrchr( __FILE__ , '.'), 1);

include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);


// Start session management

$user->session_begin();

$auth->acl($user->data);

$user->setup('viewforum');


display_forums('', $config['load_moderators']);


// Set some stats, get posts count from forums data if we... hum... retrieve all forums data

$total_posts	= $config['num_posts'];

$total_topics	= $config['num_topics'];

$total_users	= $config['num_users'];


$l_total_user_s = ($total_users == 0) ? 'TOTAL_USERS_ZERO' : 'TOTAL_USERS_OTHER';

$l_total_post_s = ($total_posts == 0) ? 'TOTAL_POSTS_ZERO' : 'TOTAL_POSTS_OTHER';

$l_total_topic_s = ($total_topics == 0) ? 'TOTAL_TOPICS_ZERO' : 'TOTAL_TOPICS_OTHER';


// Grab group details for legend display

if ($auth->acl_gets('a_group', 'a_groupadd', 'a_groupdel'))

{

	$sql = 'SELECT group_id, group_name, group_colour, group_type

		FROM ' . GROUPS_TABLE . '

		WHERE group_legend = 1

		ORDER BY group_name ASC';

}

else

{

	$sql = 'SELECT g.group_id, g.group_name, g.group_colour, g.group_type

		FROM ' . GROUPS_TABLE . ' g

		LEFT JOIN ' . USER_GROUP_TABLE . ' ug

			ON (

				g.group_id = ug.group_id

				AND ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . '

				AND ug.user_pending = 0

			)

		WHERE g.group_legend = 1

			AND (g.group_type <> ' . GROUP_HIDDEN . ' OR ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . ')

		ORDER BY g.group_name ASC';

}

$result = $db->sql_query($sql);


$legend = '';

while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

{

	$colour_text = ($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . '"' : '';


	if ($row['group_name'] == 'BOTS')

	{

		$legend .= (($legend != '') ? ', ' : '') . '' . $user->lang['G_BOTS'] . '';

	}

	else

	{

		$legend .= (($legend != '') ? ', ' : '') . '' . (($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name']) . '';

	}

}

$db->sql_freeresult($result);


// Generate birthday list if required ...

$birthday_list = '';

if ($config['load_birthdays'] && $config['allow_birthdays'])

{

	$now = getdate(time() + $user->timezone + $user->dst - date('Z'));

	$sql = 'SELECT user_id, username, user_colour, user_birthday

		FROM ' . USERS_TABLE . "

		WHERE user_birthday LIKE '" . $db->sql_escape(sprintf('%2d-%2d-', $now['mday'], $now['mon'])) . "%'

			AND user_type IN (" . USER_NORMAL . ', ' . USER_FOUNDER . ')';

	$result = $db->sql_query($sql);


	while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

	{

		$birthday_list .= (($birthday_list != '') ? ', ' : '') . get_username_string('full', $row['user_id'], $row['username'], $row['user_colour']);


		if ($age = (int) substr($row['user_birthday'], -4))

		{

			$birthday_list .= ' (' . ($now['year'] - $age) . ')';

		}

	}

	$db->sql_freeresult($result);

}


// Assign index specific vars

$template->assign_vars(array(

	'TOTAL_POSTS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_post_s], $total_posts),

	'TOTAL_TOPICS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_topic_s], $total_topics),

	'TOTAL_USERS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_user_s], $total_users),

	'NEWEST_USER'	=> sprintf($user->lang['NEWEST_USER'], get_username_string('full', $config['newest_user_id'], $config['newest_username'], $config['newest_user_colour'])),


	'LEGEND' => $legend,

	'BIRTHDAY_LIST'	=> $birthday_list,


	'FORUM_IMG' => $user->img('forum_read', 'NO_NEW_POSTS'),

	'FORUM_NEW_IMG' => $user->img('forum_unread', 'NEW_POSTS'),

	'FORUM_LOCKED_IMG' => $user->img('forum_read_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),

	'FORUM_NEW_LOCKED_IMG'	=> $user->img('forum_unread_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),


	'S_LOGIN_ACTION' => append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'mode=login'),

	'S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST'	=> ($config['load_birthdays']) ? true : false,


	'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'mark=forums') : '',

	'U_MCP' => ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '')

);


// Output page

page_header($user->lang['INDEX']);


$template->set_filenames(array(

	'body' => 'index_body.html')

);


page_footer();


?>[/code]

Tak jest ok???

Bo coś mi nie działa

Jeżeli chcesz dodać ikonę do forum phpBB, to otwórz plik ./styles/prosilver/overall_header.html i tam edytuj sekcję head.

Witam! !!

Mam problem z PHP. Kiedy zapisze kod to po odpaleniu strony niema na niej nic.

Nawet taki prosty skrypt się nie wyświetla :frowning: :

?php

echo (“siema”);

?

NIe wiem co z tym zrobić.

HELP ME! !!

<?php

echo "siema";

?>

już to rozszyfrowałem