Ikony - gdzie zapisać ?


(esc) #1

Są strony z gotowymi ikonami. Wiem, że można taka ikonę zapisać np. na pulpicie, ale mi chodzi o zapisanie jej jako (nazwa.ico) w miejscu gdzie znajdują się orginalne systemowe ikony w Windows 7.


(Atis) #2

Systemowe ikony znajdują się w pliku shell32.dll:
https://www.nextofwindows.com/view-and-extract-icons-from-shell32-dll-in-windows
https://www.howtogeek.com/howto/6326/change-your-windows-7-library-icons-the-easy-way/
Jeżeli chcesz zmienić ikonę dla wybranego typu plików, to możesz użyć FileTypesMan:
https://www.howtogeek.com/howto/12383/change-a-file-types-icon-in-windows-7/


(floyd) #3

Ikony systemowe znajdują się w bibliotekach: shell32.dll, imageres.dll (Windows7)
Tu pokazane jak dodać ikony do pliku imegeres.dll
Przy pomocy programu resource Hacker


Tu znajduje się plik imageres.dll
\Windows\SysWOW64\imageres.dll (dla systemu 32bit)
\Windows\System32\imageres.dll (dla systemu 64bit)