Image z mp3 zamiast ikony, w Explorerze


(sexy69bis) #1

Windows7, co można zrobić, aby zamiast ikony wyświetlał się obrazek z ID3-Tag’u?