Imageshack-uploader na openSuSE 11.1


(etam) #1

To nie jest wątek "dlaczego nie ma?", tylko "co zrobić żeby był".

Wymagane repozytoria (YaST -> Repozytoria oprogramowania)