Incredimail


(Tommekx) #1

Mam pytanie, jak w tym programie zmienić ustawienia, żeby można było używać polskich znaków?


(sdar) #2

Poczytaj TUTAJ oraz TUTAJ ponadto zawsze zostaje program MOCNY AKCENT