Infekcja komputera, wyskakujące reklamy


(huber2t) #1

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\dpevflbg.dll

C:\WINDOWS\vadokmxt.dll

C:\WINDOWS\wdpoefan.dll


Folder::

C:\WINDOWS\privacy_danger

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(huber2t) #2

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\olgdqarf.exe

C:\WINDOWS\wxvgsdbq.exe

C:\WINDOWS\system32\SpOrder.dll

C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB2.tmp

C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB1.tmp

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.