Infekcja: trojan-downloader.win32.injecter.crm


(Wojtowic) #1

Prosze wskazac czy widac tu slady infekcji. Login z drugiego dysku. Na pierwszym dysku Kaspersky on-line odnalazl digiwet.dll w system32

w temporary internet files

load.exe oraz readme.pdf

gmerk:

hjmjklskd.sys w system32/drivers

Kaspersky: 1054.dll w system32

ponadto Kaspersky w uzytkownik/ustawienia loklane/temp

pliki arc2.tmp

pdfupd.exe

próba wyłączenia ZA skutkowała komunikatami

wtsapi32.dll nie jest poprawnym obrazem systemu windows NT

faultrep.dll nie jest poprawnym obrazem systemu windows NT

itp. w rodzaju plik nie jet prawidłową aplikacją systemuWIN 32

ponadto

C:\RECYCLER\S-1-5-21-789336058-838170752-1801674531-1004\Dc1.dll is infected with Hacktool.Proxy

win32.buzus.amit

win32.tdss.rtk

to pousuwane. mysle, ze dysk C,D beda wymagaly formatu, pytanie na ile infekcja zostala przeniesiona na drugi dysk (G,H) (o ile wpisy w logu moga tu cos wskazac)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:15:07, on 2009-04-24

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

G:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe

G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe

G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe

G:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

G:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

G:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

G:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe

G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccschedulersvc.exe

G:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe

G:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

G:\Program Files\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe

G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

G:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

G:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\soffice.exe

G:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\soffice.bin

G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe

G:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\caav.exe

G:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - G:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - G:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - G:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - G:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM..\Run: [AudioDeck] G:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] G:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "G:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ZoneAlarm Client] "G:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CAVRID] "G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM..\Run: [eTrust PestPatrol Active Protection] "G:\Program Files\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] G:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 3.0.lnk = G:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\quickstart.exe

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 1628256032

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www.ca.com/us/securityadvisor/vi ... ebscan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6DEA74D6-71C9-4A16-ABC7-5B10E2FC05B3}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{6DEA74D6-71C9-4A16-ABC7-5B10E2FC05B3}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - G:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe

O23 - Service: CA Common Scheduler Service (ccSchedulerSVC) - Computer Associates International, Inc. - G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccschedulersvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - G:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: mSejfService - Ux Systems - G:\Program Files\Ux Systems\mSejf\mSejfService.exe

O23 - Service: HIPS Event Manager (UmxAgent) - CA - G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe

O23 - Service: HIPS Configuration Interpreter (UmxCfg) - CA - G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe

O23 - Service: HIPS Policy Manager (UmxPol) - CA - G:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - G:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - G:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)

--

End of file - 7000 bytes


(system) #2

Log z HijackThis nic tu nie daje.

Proszę pobrać ComboFix i podać log utworzony przez to narzędzie.


(Wojtowic) #3

podaje link do loginu z combo dla dysku C (zainfekowany pierwszy dysk)

http://wklej.org/id/82334/


(Monczkin) #4

wawo , nazwij temat konkretnie i popraw posta z logiem.

viewtopic.php?f=16&t=66889

viewtopic.php?f=16&t=253052


(system) #5

Czy można trochę jaśniej z tymi dyskami? (C; D; G; H - to są partycje na 1 dysku, czy to są dyski fizyczne, czy w końcu masz 2dyski itd...?)

Skopiuj i wklej do notatnika:

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\a2service.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ArcaCheck.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\arcavir.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashDisp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashEnhcd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashServ.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashUpd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\aswUpdSv.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avcls.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz4.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz_se.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\bdinit.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\caav.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\caavguiscan.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\casecuritycenter.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ccupdate.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cfp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cfpupdat.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cmdagent.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\DRWEB32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FAMEH32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FPAVServer.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fpscan.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FPWin.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fsav32.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fsgk32st.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FSMA32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\guardxservice.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\guardxup.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\navigator.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\NAVSTUB.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Nvcc.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\outpost.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\preupd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\pskdr.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\SfFnUp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Vba32arkit.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\vba32ldr.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Zanda.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\zapro.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Zlh.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\zoneband.dll]

zapisz jako CFScript.txt (zapisz tak, by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) następnie przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe.

Rozpocznie się usuwanie, potem dajesz log z usuwania Combofix.

W systemie przerażająca ilość programów AV!


(Wojtowic) #6

Czy można trochę jaśniej z tymi dyskami? (C; D; G; H - to są partycje na 1 dysku, czy to są dyski fizyczne, czy w końcu masz 2dyski itd...?)

Mam 2 dyski, infekcja 20.04.2009 za pomoca trojan-downoloader.win32.injecter.com, nierozpoznany przez CA i eTrustPestPatrol (plus szereg innych po fakcie, rozpoznane dopiero przez kasperskiego online, tyle ze mleko sie juz wylalo - ktore ROZPOZNANE pliki usunalem, o tym w pierwszym poscie)

Podstawowe pytanie czy infekcja przeniosla sie na drugi fizyczny dysk (H,G). Log combo dotyczyl dysku C.

Skopiuj i wklej do notatnika:

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\a2service.exe]

[....]

Rozpocznie się usuwanie, potem dajesz log z usuwania Combofix.

Co wlasciwie ma tu byc usuniete? O co chodzi w tej operacji?

W systemie przerażająca ilość programów AV!


(system) #7

Mają zostać usunięte zainfekowane klucze rejestru.

No nie tylko :

Widać pozostałości po Pandzie (z działającymi usługami), Nodzie, Norton SystemWorks i Kasperskym. Pozostałości po różnych programach AV nie najlepiej wpływają na prace systemu.


(Wojtowic) #8

Dzieki. Ten dysk pojdzie do formatu raczej, choc nie teraz (koniec maja?) - czy sa bezposrednie zagrozenia przy tym, co widac w loginie Combofixa? Jakie zagrozenie niesie odpalenie systemu na dysku C i sciagniecie poczty via Outlook? (CA zaczal funkcjonowac na dysku C, z drugiego - czyli dysk G - zginal z paska zadan na dole [tu nie bylo skanowania Combofixem], choc jest aktywny - pytanie: jak go przywrocic do paska zadan, by pojawial sie jako ikonka?)

I czy faktycznie te pliki zaostaly nadpisane/zmienione na dysku C:

"próba wyłączenia ZA skutkowała komunikatami

wtsapi32.dll nie jest poprawnym obrazem systemu windows NT

faultrep.dll nie jest poprawnym obrazem systemu windows NT

itp. w rodzaju plik nie jet prawidłową aplikacją systemuWIN 32" (z pierwszego postu)

Co do rejestru - czy nawiasy kwadratowe, otwierajace i zamykajace poszczegolne linie, maja zostac w tej poprawce ?


(system) #9

Bez wykonania tego dalsza dyskusja staje się bezprzedmiotowa. Masz usunąć infekcję, pokazać log i czekać na dalsze instrukcję. Jeżeli nie chcesz tego wykonać, no cóż to Twój problem.


(Wojtowic) #10

Voila (id 82745)

http://wklej.org/hash/e55e2b6fa7/

Podstawowe pytanie czy w istniejacyms tanie rzeczy da sie bezpiecznie odpalic Outlooka?


(Gutek) #11

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Wklej do Notatnika:

Folder::

c:\program files\AskBarDis


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}"=-

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4b1c1e16-6b34-430e-b074-5928eca4c150}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}"=-

[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4b1c1e16-6b34-430e-b074-5928eca4c150}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\a2service.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ArcaCheck.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\arcavir.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashDisp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashEnhcd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashServ.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ashUpd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\aswUpdSv.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avcls.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz4.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\avz_se.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\bdinit.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\caav.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\caavguiscan.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\casecuritycenter.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\ccupdate.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cfp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cfpupdat.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\cmdagent.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\DRWEB32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FAMEH32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FPAVServer.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fpscan.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FPWin.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fsav32.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\fsgk32st.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\FSMA32.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\guardxservice.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\guardxup.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\navigator.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\NAVSTUB.EXE]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Nvcc.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\outpost.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\preupd.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\pskdr.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\SfFnUp.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Vba32arkit.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\vba32ldr.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Zanda.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\zapro.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\Zlh.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\zoneband.dll]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

cfscript10uc2.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html


(Wojtowic) #12

A Modowi zyczymy wiecej kultury ...

1) caly system zostal przeskanowany online kasperskim, nic nie wykryl

2) co to POWTORNE posluzenie sie CFScript.txt ma przyniesc? (wraz z powtorzona instrukcja oblsugi i (prawie cala?) zawartoscia?)

3) czekam na glos "Barnaby"

4) POS = Prosba o sprawdzenie

pozdrawiam

W.