Inno Setup i jak dodać wpis do rejestru


(Wiktor 1996 96) #1

Mam pytanie chce zrobić instalkę w Inno Setup i program wymaga dodania pliku do rejestru jak to zrobić aby inno dodał podczas instalacji plik do rejestru.

-- Dodane 18.12.2009 (Pt) 21:46 --

Nikt nie wie


(M@ster) #2
[Registry]

Root: HKCU; Subkey: "Software\MojSoft"; ValueType: string; ValueName: "InstallLocation"; ValueData: "{app}"

to akurat wpisuje sciezke instalacji...


(Wiktor 1996 96) #3
[Registry]

; Start "Software\My Company\My Program" keys under HKEY_CURRENT_USER

; and HKEY_LOCAL_MACHINE. The flags tell it to always delete the

; "My Program" keys upon uninstall, and delete the "My Company" keys

; if there is nothing left in them.

Root: HKCU; Subkey: "Software\Myprog"; Flags: uninsdeletekeyifempty

Root: HKCU; Subkey: "Software\Myprog\np gra"; Flags: uninsdeletekey

Root: HKLM; Subkey: "Software\Myprog"; Flags: uninsdeletekeyifempty

Root: HKLM; Subkey: "Software\Myprog\np gta"; Flags: uninsdeletekey

Root: HKLM; Subkey: "Software\Myprog\np gta\1.00.0000"; ValueType: string; ValueName: "Path"; ValueData: "{app}"

to 1.00.0000 to wersja tak będzie działać

-- Dodane 18.12.2009 (Pt) 23:13 --

Mam jeszcze pytanie jak zrobić aby instalator uruchomił do instalowania pliki z folderu


(pebal) #4
[Run]

Filename: "{app}\File.exe"; Parameters: ""

(Wiktor 1996 96) #5

a w paremetrs coś wpisać

-- Dodane 19.12.2009 (So) 0:07 --

A jak w inno zrobić instalkę powyżej 2gb


(MEXXIO) #6

A mam pytanie jak dodać taki wpis:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\My App]

"DownloadUrl"="adres"

"InstallPath"="C:\\ProgramFiles\\Program"

"Password"="haslo"

"Encrypted"="1"