Instal HP3180 do Visty


(Klampart) #1

Witam,

instalowałem 3 x HP3180 i znowu znikła, original płytka do Visty32b

laptop Fujitsu z Vista32

za dużo w logu co wywalić? jakie propozycje

thx

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:22:54, on 2008-04-17

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "c:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 8045 bytes


(Kolmar) #2

klamp , a konkretniej, co ci znikło, drukarka tak ?? Opisz problem dokładniej bo nie bardzo wiem za co się wpierw zabrać. To samo tyczy się loga, napisz konkretniej co chcesz uzyskać. Jasnowidzem nie jestem.


(Klampart) #3

panel sterowania>drukarki=0? znowu znikła? why?

myslalem ze w logu mam cos nie tak?

Nortona na 90 dni mam na końcówce pokazuje jakies bzdury i chyb asię nie uaktualnia,wrzuciłem też Surise Vista K beta?

jak tutaj wklejac scriny?wrzuce konfig sys?


(Kolmar) #4

Możesz go wkleić np. tu, później na forum wklejasz wygenerowany link do screen-a. Można też inaczej ale uważam, że ten sposób jest najrozsądniejszy.

Dobrze więc...

Najpierw przeinstaluj sterowniki, jeżeli nic to nie da to spróbuj tego:

1) Start -> drukarki -> dodaj drukarkę -> dodaj drukarkę lokalną

2) wizard "wybierz port drukarki" = użyj istniejącego portu -> wybierasz port USB

Jeżeli masz do wyboru więcej niż jeden port usb to sprawdź do którego z nich jest podłączona twoja drukarka:

  • start -> uruchom -> devmgmt.msc

  • 2x LPM na "kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej",

  • z listy wybierz "uniwersalna drukarka USB" i PPM -> właściwości,

  • odczytaj numer portu usb drukarki (lokalizacja).

3) w wizardzie "zainstaluj sterownik drukarki" określasz od jakiego producenta pochodzi twoja drukarka oraz jej model. jeżeli masz płytę ze sterownikami możesz użyć opcji "z dysku"

4) Podajesz nazwę drukarki oraz czy ma być domyślną -> dalej

5) Po kilku sekundach drukarka będzie dodana, komunikat - "pomyślnie dodano drukarkę ...", w innym wypadku sprawdź numer portu usb (lokalizację).

PS. Wywal tego nortona, w razie problemów skorzystaj z tego

Powodzenia


(Klampart) #5

dz za drukarkę, działa

scriny wrzuciłem na http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=WIKI-KONIE > log i 3 wersje doc chyba opty.

co poleczasz za nortona? avasta?


(Kolmar) #6

Na początek avast + comodo firewall

A jak cię stać na komercyjne rozwiązanie to wybierz ESET Smart Security (wszystko w jednym, najlepszy antywir ze wszystkich, wada: odnawiane subskrybcje - aktualizacje - oczywiście płatne).

Ja z racji ograniczonego budżetu używam pierwszego zestawu :lol:


(huber2t) #7

fix w hijackthis


(Klampart) #8

cze mam ten sam problem dzisiaj mozesz looknąc/

thx

zaczynam miec dośc Visty!

soory jezeli dpuble postów nie wiem z którego poziomu wysyłac ?

viewtopic.php?f=22&t=237855


(Kolmar) #9

1) Odinstaluj sterowniki od HP-ka

2) Jeżeli nie instalowałeś SP1 dla Visty to zainstaluj [sP1 vista]

3) Ze strony producenta pobierz najnowsze sterowniki dedykowane pod Vistę [sterownik HP C3180]

3) Wgraj ponownie sterowniki HP (podczas instalacji drukarka musi być podłączona do portu usb)

4) Jeżeli sytuacja będzie się utrzymywała - ręcznie dodaj drukarkę (wg. wcześniejszego opisu)

5) Jeżeli nie rozwiąże to problemu należy sprawdzić sterownik odpowiedzialny za magistrale usb (sprawdzić = przeinstalować, do komputera masz zapewne dołączoną płytkę ze sterownikami od płyty głównej)

PS. Z tego co obserwuję na innych forach Userzy mają ogromne problemy z tą drukarką.


(Klampart) #10

dz chyba łapie problem płytka jest do Visty z 3100 a to jest C jak Cecylia 3180, moze mieć to znaczenie?


(Kolmar) #11

Tak :smiley:

Zainstaluj dokładnie te sterowniki, które podałem.