Instalacja Androida w VirtualBoxie


(Masaj) #1

Użytkownicy systemów Windows, LInux oraz Mac OS często zadają sobie pytanie czy i jak można zainstalować system Android na ich komputerach stacjonarnych lub laptopach. Taka możliwość byłaby bardzo przydatna gdyż umożliwia przetestowanie środowiska Androida bez konieczności kupowania drogiego urządzenia pracującego pod kontrolą tego systemu. Na szczęście okazuje się, iż jest taka możliwość dzięki tak zwanej wirtualizacji czyli możliwości zainstalowania i uruchomienia nowego wirtualnego komputera na już zainstalowanym i działającym systemie operacyjnym. Poniżej pokażemy jak zainstalować i uruchomić system Android za pomocą darmowego programu do wirtualizacji Virtual Box.

Krok 1 - Instalacja VirtualBoxa

Ten krok jest stosunkowo prosty. Należy odwiedzić stronę VirtualBox Download i pobrać z niej odpowiedni plik instalacyjny dla twojego systemu operacyjnego. Instalacja samego VirtualBoxa jest bardzo prosta - wystarczy postępować zgonie z zaleceniami instalatora. Podczas instalacji nastąpi chwilowe rozłączenie połączenia internetowego co jest związane z koniecznością zainstalowania odpowiednich sterowników wirtualnej karty sieciowej.

Krok 2 - Pobranie systemu Android

W tym kroku trzeba pobrać z Internetu pliki ISO z obrazem Androida. W tym celu najlepiej jest odwiedzić stronę Android Downloads i pobrać najnowszy obraz systemu. Zalecamy pobranie pliku zawierającego w swojej nazwie słowo "generic" (np. android-x86-2.2-generic.iso) gdyż jest to wersja uniwersalna która powinna bez problemu działać w wirtualnej maszynie.

Krok 3 - Utworzenie nowej maszyny wirtualnej

Teraz nadszedł czas aby stworzyć nową maszynę wirtualną w której będzie działał Android. W tym celu po uruchomieniu VirtualBoxa klikamy na przycisk "New" w wyniku czego pojawia się okno dialogowe o nazwie "Create New Virtual Machine". Na pierwszym ekranie klikamy "Next" w wyniku czego przechodzimy do kolejnego okna na którym podajemy nazwę naszej nowej maszyny wirtualnej (np. Android). Z listy rozwijanej "Operating System" wybieramy "Linux", a z listy "Version" wybieramy "Other Linux".

W następnym oknie dialogowym musimy podać ilość pamięci RAM dostępnej dla maszyny wirtualnej. Domyślna ilość to 256 MB co powinno być w zupełności wystarczające w większości przypadków. Minimalna rozsądna ilość pamięci to 128 MB.

Na kolejnym oknie dialogowym musimy zdecydować czy chcemy utworzyć tak zwany wirtualny dysk twardy (VHD). Jeśli chcemy aby zmiany wprowadzone podczas używania systemu zostały zachowane to musimy zdecydować się na utworzenie takiego dysku. W takim przypadku zaznaczmy odpowiednie pole i klikamy przycisk "Dalej"

Pojawia się okno dialogowe służące do utworzenia nowego dysku wirtualnego. W pierwszej kolejności musimy zdecydować czy chcemy utworzyć dysk o stałej (ang. fixed size) czy też dynamicznie (ang. dynamically expanded storage) zmienianej wielkości. Najlepiej wybrać opcję z dynamicznie zmienianą wielkością dysku po to aby nie marnować nie potrzebnie wolnej przestrzeni dyskowej na urządzeniu fizycznym.

W kolejnym oknie dialogowym wybieramy maksymalny rozmiar utworzonego wirtualnego dysku. Domyślna wartość 8 GB jest całkowicie wystarczająca. Klikamy przycisk "Dalej" a następnie "Zakończ" i mamy gotową maszynę wirtualną.

Krok 4 - zamontowanie pliku ISO

W tym momencie mamy gotową do użycia maszynę wirtualną. Jednak aby ją użyć musimy najpierw zamontować plik ISO z obrazem systemu Android. W tym celu klikamy prawym przyciskiem na naszą maszynę wirtualną i pojawia się okno dialogowe "Ustawienia". W tym oknie wybieramy pole "Storage". W polu "IDE controller" widzimy ikonę symbolizującą napęd CD. Zaznaczamy to pole, a następnie klikamy koleją ikonę napędy CD obok listy po prawej. Ukazuje się menu z którego wybieramy opcję "Wybierz plik wirtualnego CD/DVD" To powoduje pojawianie się standardowego okna wyboru pliku w którym odnajdujemy nasz plik ISO i wybieramy go. Na końcu klikamy "OK" i opuszczamy okno dialogowe "Ustawienia".

Krok 5 - Instalacja Androida na wirtualnym dysku twardym

W liście po prawej stronie, klikamy dwukrotnie na ikonę naszej maszyny wirtualnej. Spowoduje to jej uruchomienie. Po chili pojawi się menu instalatora z ktorego wybieramy opcję "Install Android x86 to hard disk". Po wybraniu tej opcji pojawi się menu "Choose Partition" z którego wybieramy opcję "Create/Modify partitions". W następnej kolejności pojawia się menu programu cfdisk. Wybieramu kolejno opcje "New" a następnie "Primary". Dalej podajemy rozmiar partycji. Domyślną wartością jest cały rozmiar wirtualnego dysku więc zatwierdzamy to naciskając klawisz "Enter". Następnie wybieramy opcję "Bootable" a potem "Write" po czym musimy wprowadzić słowo "yes" z klawiatury. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to w menu programu cfdisk powinna pojawić się pozycja "sda1" Teraz wybieramy opcję "Quit" aby kontynuować dalszą instalację systemu. W menu instalatora powinna się teraz pojawić pozycja "sda1 Linux VBOX HARDDISK", którą zaznaczamy i naciskamy klawisz "Enter".

Kolejnym etapem instalacji jest sformatowanie nowo utworzonej partycji. W tym celu w kolejnym oknie dialogowym najlepiej jest wybrać system plików "ext3" i przechodzimy do kolejnego okna na którym potwierdzamy, iż chcemy dokonać sformatowania partycji.

Po sformatowaniu pojawi się okienko z pytaniem czy zainstalować manager uruchamiania systemu GRUB. Koniecznie klikamy opcję "YES" i przechodzimy do kolejnego okna dialogowego w którym odpowiadamy na pytanie czy chcemy aby katalog "/system" miał ustawioną flagę read-write. Jeżeli, zajmujemy się tworzeniem oprogramowania na Androida to wybieramy opcję "Yes" w przeciwnym wypadku można wybrać opcję "No". W tym momencie pojawi się pasek postępu informujący o bieżącym stanie instalacji. Po zakończeniu instalacji mamy gotowy system do użycia.

Ważne jest aby pamiętać, o od montowaniu pliku ISO gdyż jeśli tego nie zrobimy to po ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej zostanie ponownie uruchomiony instalator sytemu.

  1. http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2.http://code.google.com/p/android-x86/downloads/list ISC4.0.4

©http://androida.info/instalacja-androida-w-virtualboxie