Instalacja IE7 - problem z vgx.dll

Metoda 3.

Zresetuj uprawnienia do pliku Vgx.dll. Aby ustawić domyślne uprawnienia do pliku, wykonaj następujące kroki: a. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenia, a następnie kliknij przycisk OK: • Użytkownicy korzystający z systemu Microsoft Windows XP powinni wpisać następujące polecenie:

echo y| cacls “%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll” /P BUILTIN\Users:R “BUILTIN\Power Users:C” BUILTIN\Administrators:F “NT AUTHORITY\SYSTEM:F”

Jak wpisuje to polecenie to wyskakuje pytanie jakim programem biblioteke otworzyc. No i tu pojawia sie problem. Po co go otwierać jak polecenie ma go zresetować. nic nie jest opisane jak modyfikować plik.