Instalacja karty wifi thomson speedtouch 110 na ubuntu 9.10

Witam.

Ponownie postanowiłem spróbować w jakiś sposób zainstalować kartę wifi pcmcia thomson speedtouch 110 na ubuntu 9.10.

Kontrolki na karcie nie świecą się, a sama karta nie jest wykrywana w systemie (pod windowsem po zainstalowaniu sterowników wszystko działa).

Próbowałem zainstalować sterowniki windowsowe pod ndiswrapper. Sterowniki zainstalowały się, lecz sprzęt wciąż był niewykrywany.

Następnie znalazłem instrukcję instalacji sterowników do tejże karty na stronie: http://szalat.net/dokuwiki/doku.php?id= … 10_hermes2 .

Wszystko robię zgodnie z instrukcją lecz wyskakują mi takie błędy:

kamil@kamil-laptop:~$ cd ~/Pulpit/wlags49

kamil@kamil-laptop:~/Pulpit/wlags49$ sudo ./Build

[sudo] password for kamil: 

make: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-source-2.6.31'


 WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.31/Module.symvers

      is missing; modules will have no dependencies and modversions.


 CC [M] /home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.o

In file included from /home/kamil/Pulpit/wlags49/hcf.h:81,

         from /home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:15:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/include/hcf/hcfcfg.h:786:5: warning: "_BLDTYPE" is not defined

In file included from /home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:19:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/include/wireless/wl_internal.h:91:28: error: pcmcia/version.h: No such file or directory

In file included from /home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:19:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/include/wireless/wl_internal.h: In function ‘wl_priv’:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/include/wireless/wl_internal.h:897: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘priv’

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c: At top level:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:38: warning: ‘struct class_device’ declared inside parameter list

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:38: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘show_tallies’:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:40: warning: initialization from incompatible pointer type

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c: At top level:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:109: error: expected ‘)’ before ‘(’ token

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:112: error: ‘class_device_attr_tallies’ undeclared here (not in a function)

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘register_wlags_sysfs’:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:124: warning: unused variable ‘lp’

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘unregister_wlags_sysfs’:

/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.c:132: warning: unused variable ‘lp’

make[1]: *** [/home/kamil/Pulpit/wlags49/wl_sysfs.o] Błąd 1

make: *** [_module_/home/kamil/Pulpit/wlags49] Błąd 2

make: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-source-2.6.31'

kamil@kamil-laptop:~/Pulpit/wlags49$

Znalazłem również skrypt, który sam ma pobrać i zainstalować kartę. Link do skryptu: http://www.przeklej.pl/plik/speedtouch-sh-0006tr1dcGdy próbuję go użyć to wyskakują takie błędy:

kamil@kamil-laptop:~$ cd ~/Pulpit

kamil@kamil-laptop:~/Pulpit$ sudo chmod a+x ./speedtouch.sh

[sudo] password for kamil: 

kamil@kamil-laptop:~/Pulpit$ sudo ./speedtouch.sh

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic Release.gpg

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/main Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/universe Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg

Ign http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic Release      

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security Release.gpg

Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/main Translation-pl

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates Release            

Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Translation-pl    

Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Translation-pl

Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Translation-pl

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security Release

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/main Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/main Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages 

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/universe Sources 

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/main Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Sources

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages

Traf http://pl.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/main Sources

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Packages

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Sources

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages

Traf http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Sources

Czytanie list pakietów... Gotowe

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności    

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

build-essential jest już w najnowszej wersji.

linux-source jest już w najnowszej wersji.

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 159 nieaktualizowanych.

tar: ./linux-source-2.6.22.tar.bz2: Nie można open: No such file or directory

tar: Błąd nie do naprawienia: koniec

ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `./linux/linux-source-2.6.22': File exists

scripts/kconfig/conf -o arch/x86/Kconfig

#

# configuration written to .config

#

scripts/kconfig/conf -s arch/x86/Kconfig

 CHK include/linux/version.h

 CHK include/linux/utsrelease.h

 SYMLINK include/asm -> include/asm-x86

 CALL scripts/checksyscalls.sh

--2009-12-30 10:36:48-- http://szalat.net/resources/wlags49/wlags49.tar.bz2

Translacja szalat.net... 212.87.13.219

Łączenie się z szalat.net|212.87.13.219|:80... połączono.

Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK

Długość: 322207 (315K) [application/x-tar]

Zapis do: `wlags49.tar.bz2'


100%[======================================>] 322.207 61,8K/s w 6,0s   


2009-12-30 10:36:54 (52,2 KB/s) - zapisano `wlags49.tar.bz2' [322207/322207]


tar: Rozmiar rekordu = 8 bloków

wlags49/

wlags49/hcfdef.h

wlags49/hcf.c

wlags49/include/

wlags49/include/hcf/

wlags49/include/hcf/hcfcfg.h

wlags49/include/hcf/debug.h

wlags49/include/wireless/

wlags49/include/wireless/wl_priv.h

wlags49/include/wireless/wl_profile.h

wlags49/include/wireless/wl_if.h

wlags49/include/wireless/wl_internal.h

wlags49/include/wireless/wl_main.h

wlags49/include/wireless/wl_enc.h

wlags49/include/wireless/wl_netdev.h

wlags49/include/wireless/wl_sysfs.h

wlags49/include/wireless/wl_cs.h

wlags49/include/wireless/wl_version.h

wlags49/include/wireless/wl_wext.h

wlags49/include/wireless/wl_util.h

wlags49/dhf.c

wlags49/sta_h2.c

wlags49/sta_h1.c

wlags49/wl_profile.c

wlags49/wl_wext.c

wlags49/hcfio.c

wlags49/wl_pci.c

wlags49/wl_priv.c

wlags49/mdd.h

wlags49/Agere-Copyright-Notice.txt

wlags49/Build

wlags49/dhf.h

wlags49/wl_main.c

wlags49/wl_enc.c

wlags49/hcf.h

wlags49/wl_netdev.c

wlags49/wl_util.c

wlags49/Makefile

wlags49/ap_h1.c

wlags49/wl_cs.c

wlags49/mmd.h

wlags49/ap_h2.c

wlags49/Makefile.h1

wlags49/mmd.c

wlags49/wl_sysfs.c

make: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-source-2.6.31'


 WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.31/Module.symvers

      is missing; modules will have no dependencies and modversions.


 LD /tmp/speedtouch-103648/wlags49/built-in.o

 CC [M] /tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_profile.o

 CC [M] /tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.o

In file included from /tmp/speedtouch-103648/wlags49/hcf.h:81,

         from /tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:15:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/include/hcf/hcfcfg.h:786:5: warning: "_BLDTYPE" is not defined

In file included from /tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:19:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/include/wireless/wl_internal.h:91:28: error: pcmcia/version.h: No such file or directory

In file included from /tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:19:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/include/wireless/wl_internal.h: In function ‘wl_priv’:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/include/wireless/wl_internal.h:897: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘priv’

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c: At top level:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:38: warning: ‘struct class_device’ declared inside parameter list

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:38: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘show_tallies’:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:40: warning: initialization from incompatible pointer type

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c: At top level:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:109: error: expected ‘)’ before ‘(’ token

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:112: error: ‘class_device_attr_tallies’ undeclared here (not in a function)

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘register_wlags_sysfs’:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:124: warning: unused variable ‘lp’

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c: In function ‘unregister_wlags_sysfs’:

/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.c:132: warning: unused variable ‘lp’

make[1]: *** [/tmp/speedtouch-103648/wlags49/wl_sysfs.o] Błąd 1

make: *** [_module_/tmp/speedtouch-103648/wlags49] Błąd 2

make: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-source-2.6.31'

mkdir: nie można utworzyć katalogu `/lib/modules/2.6.31-16-generic/extra/': File exists

cp: nie można wykonać stat na `./wlags49_h2_cs.ko': No such file or directory

WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/ndiswrapper, it will be ignored in a future release.

FATAL: Module wlags49_h2_cs not found.

kamil@kamil-laptop:~/Pulpit$

Czy da się coś na to poradzić ?

Pozdrawiam i czekam na pomoc.

Sprawdź czy sterownik jest wspierany w ogóle jeszcze przez twoją wersję jądra.

Ponieważ Ty masz 2.6.31, zmień numerację w skrypcie.

Pozdrawiam!