Instalacja Microsoft .NET Framework 1.1 w Windows 7 x64


(FadeMind) #1

:!: Instrukcja dla Windows 7 x64. Wymagane są pełne prawa administratora.

:arrow: Tworzymy folder C:\DotNet

:arrow: Pobieramy:

:idea: Pakiet redystrybucyjny systemu Microsoft® .NET Framework w wersji 1.1

Kopiujemy plik dotnetfx.exe do folderu C:\DotNet

:idea: Dodatek Service Pack 1 dla architektury Microsoft .NET Framework 1.1

Kopiujemy plik NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe do folderu C:\DotNet i zmieniamy jego nazwę na dotnetfxsp1.exe

Otwieramy wiersz polecenia jako administrator i wykonujemy po kolei komendy. Zatwierdzamy komunikaty.

cd C:/DotNet/

dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet"

dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp

msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /pc:\DotNet\netfxsp.msp

exit

Przechodzimy do folderu C:\DotNet i instalujemy .NET Framework 1.1 z pliku netfx.msi.

Sprawdzamy wpis instalatora w Programy i funkcje.