Instalacja minecraft froge na ubuntu 10.10


(adao1003) #1

Mam problem gdy zainstaluje froge do minecraft 1.2.5 po uruchomieniu na tylko czarny ekran. co mam robić??


(mati75) #2

Podać treść błędów, które się pokazują gdy uruchamiasz przez terminal.


(adao1003) #3

oto log:

Hello!

URL: file:/home/adao1003/.minecraft/bin/lwjgl.jar

URL: file:/home/adao1003/.minecraft/bin/jinput.jar

URL: file:/home/adao1003/.minecraft/bin/lwjgl_util.jar

URL: file:/home/adao1003/.minecraft/bin/minecraft.jar

URL: file:/home/adao1003/.minecraft/bin/linux_natives.jar

Exception in thread "Thread-3" java.lang.NoClassDefFoundError: forge/IShearable

	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)

	at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634)

	at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)

	at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277)

	at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73)

	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212)

	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)

	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)

	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)

	at pb.(Block.java:60)

	at qa.(SourceFile:14)

	at net.minecraft.client.Minecraft.(Minecraft.java:232)

	at n.(SourceFile:33)

	at net.minecraft.client.MinecraftApplet.init(MinecraftApplet.java:31)

	at net.minecraft.Launcher.replace(Launcher.java:153)

	at net.minecraft.Launcher$1.run(Launcher.java:94)

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: forge.IShearable

	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)

	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)

	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)

	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)

	... 17 more

(mati75) #4

Zacząłbym od aktualizacji systemu, bo Ubuntu 10.10 nie jest wpierane, potem od instalacji nowszego wydania javy.