Instalacja mint menu na ubuntu 8.04


(mati75) #1

Witam!

Dzisiaj przedstawie instalacje mint menu w ubuntu 8.04.

Zaczynamy!

Edytujemy i dopisujemy repozytoria:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

wklejamy:

## +++ Linux Mint 5 Elyssa (stable) +++

deb http://packages.linuxmint.com elyssa main upstream import


## +++ Backports (not as stable) +++

## deb http://packages.linuxmint.com elyssa backport


## +++ Community (not as stable) +++

## deb http://packages.linuxmint.com elyssa community


## +++ Romeo (unstable) +++

## deb http://packages.linuxmint.com elyssa romeo


## +++ Source Repositories +++

## deb-src http://packages.linuxmint.com elyssa main upstream import

## deb-src http://packages.linuxmint.com elyssa community

## deb-src http://packages.linuxmint.com elyssa backport

## deb-src http://packages.linuxmint.com elyssa romeo

Zapisujemy i:

sudo apt-get update

Teraz instalujemy mint menu:

sudo apt-get install mintmenu

Po zainstalowaniu zmieniamy ikonę dystrybucji:

sudo cp /usr/share/icons/Human/scalable/places/distributor-logo.svg /usr/share/pixmaps/mintmenu.png

Teraz dodajemy do panelu: Klikając prawym przyciskiem myszy na panel :arrow: Dodaj do panelu...

90ef5c0d942508ea.jpg

Następnie wybieramy z listy: mintMenu

1a889c8c1f828425.jpg

Przeciągamy na panel i mamy już działające menu.

59e44aa1c01b5081.jpg

Teraz zmieniamy jeszcze napis ze standardowego "elyssa" na np.: "hardy". Klikamy ppm na przycisk menu :evil: Właściwości

f9e8a988cacb7d53.jpg

W menu "Przycisk główny" zmieniamy nazwę na taką jaką chcemy.

410d31817d06e08f.jpg

I mamy zmienione menu.