Instalacja oprogramowania do mp3


(Green0630) #1

podczas instalacji oprogramowania do mp3 pokazuję się błąd i instalacja staje w miejscu.

log błędu:

Traceback (most recent call last):

File "main.py", line 12, in

File "zipextimporter.pyo", line 82, in load_module

File "res_selector.pyo", line 14, in

KeyError: 'IDS_MSG_FATAL_ERROR'

wcześniej wszystko instalowało się bez przeszkód. można coś na to poradzić?


(marcin82) #2

Tutaj masz co nieco o tym problemie:

http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... ml?msvcp71 .


(Green0630) #3

niestety nie pomogło..