Instalacja TachoSpeed pod Wine


(pocolog) #1

Witam.

Potrzebuję pomocy od osoby mającej doświadczenie w instalacji oprogramowania pod Wine. Po zainstalowaniu metodą prób i błędów kilku bibliotek Windowsa tytułowy program zdaje się uruchamiać jednak zaraz dostaję komunikat:

który uniemożliwia dalsze uruchamianie:

Po tym komunikacie program dalej zdaje się działać w jakimś trybie niewidocznym zabierając spore zasoby CPU i wymaga recznego zabicia procesu.

Poniżej zapis debugera:

[11/07/14 11:32:55] - Running wine- Tacho.exe
fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x209ae enable 0: stub!
fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x209ae enable -1: stub!
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000004 at address 0xa4d3d0 (thread 0009), starting debugger...
[11/07/14 11:33:24] - Running wine- Tacho.exe
Process of pid=0008 has terminated
No process loaded, cannot execute 'echo Modules:'
Cannot get info on module while no process is loaded
No process loaded, cannot execute 'echo Threads:'
process tid prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
	00000020 0
	0000001f 0
	00000015 0
	00000010 0
	0000000f 0
00000012 winedevice.exe
	0000001d 0
	0000001a 0
	00000014 0
	00000013 0
0000001b plugplay.exe
	00000021 0
	0000001e 0
	0000001c 0
00000022 explorer.exe
	00000023 0
winedbg: Internal crash at 0x7ec317dd
err:dc:CreateDCW no driver found for L"wineps.drv"
err:dc:CreateDCW no driver found for L"wineps.drv"
err:dc:CreateDCW no driver found for L"wineps.drv"
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000004 at address 0xa4d3d0 (thread 0009), starting debugger...

Dodam, że drukarka jest zainstalowana przez CUPS i działa w natywnych programach bez problemu.

 

Link do dema programu z bazy dobreprogramy: http://www.dobreprogramy.pl/Tachospeed,Program,Windows,12942.html