Instalacja WordPress, BuddyPress - nie można zarejestrować

… nie można się tam zarejestrować.

Dlaczego??

Na stronie głównej są widoczne linki do rejestracji ale po klinknięciu na nie strona z rejestracją się nie wyświetla.

Zamiast tego widać m. in.;

Dodaj do głównego folderu WordPressa plik .htaccess , a w nim:

RewriteEngine On

RewriteBase /


#uploaded files


RewriteRule ^(.*/)?files/$ index.php [L]


RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*wp-content/plugins.*


RewriteRule ^(.*/)?files/(.*) wp-content/blogs.php?file=$2 [L]
# add a trailing slash to /wp-admin


RewriteCond %{REQUEST_URI} ^.*/wp-admin$


RewriteRule ^(.+)$ $1/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d


RewriteRule . - [L]


RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-.*) $2 [L]


RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]


RewriteRule . index.php [L]
SecFilterEngine Off


SecFilterScanPOST Off


# BEGIN WordPress

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d


RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

Powinno już działać…

Cały artykuł dotyczący tematu:

http://buddypress.org/support/topic/the-requested-url-register-was-not-found-on-this-server/

Działa :!:

Dzięki :!:

Nie ma sprawy :wink:

Polecam się na przyszłość 8)