Instalowanie nowego systemu w komputerze Vista


(Nyatsia1121) #1

Witam.Obecnie mam system Vista lecz mam możliwość zainstalowania XP.Mam pytanie czy podczesz odinstalowywania Visty osoba która będzie to robić może zobaczyć lub przywrócić dane takie jak zdjęcia,muzyka czy historia? (Proszę bez głupich komentarzy) Pytam z ciekawości.

Kolejne pytanie to na czym będzie polegało te odinstalowywanie Visty? Proszę objaśnić krok po kroku :slight_smile:


(system) #2
  • może i zobaczyć, i przywrócić dane, które wymieniłeś. Ściślej, nie tyle przywrócić, co po prostu pozostawić je w stanie nienaruszonym na odrębnej części dysku twardego, czyli tzw. partycji. Może też skopiować je na inny nośnik danych, tj. płytę CD, pendrajw, zewnętrzny dysk, i potem faktycznie "przywrócić".

  • odinstalowanie (to wyrażenie nie oddaje istoty czynności) polega na zapisaniu na dysku w miejscu obecnego systemu (Visty), nowego systemu. W istocie jest to "zastąpienie" jednego systemu przez drugi, w tym samym miejscu dysku. Owo "zapisanie" nowego systemu w miejsce starego przebiega przy użyciu nośnika z nowym systemem, np. płyty CD/DVD, pendrajwa itp.