Instrukcja obsługi A4-Tech smart-x7


(Wszerad91) #1

Do myszek A4-Techa dają sterowniki i taki programik do konfiguracji. Problem w tym że ten programik nie ma żadnego wyjaśnienia swoich funkcji. Ktoś widział może jakiś poradnik albo alternatywne oprogramowanie do myszek? Chce się dowiedzieć np co to jest: NetJump i LuckyJump oraz opcje X7-Jump "skróty klawiszowe"


(Kaensainen) #2

6 link w google ..

http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2759-4

Kolejne opcje kryją się w „Ustawienia” – tam też mamy dostęp do narzędzi NetJump i LuckJump. Obydwa to wywoływane przy pomocy zdefiniowanego wcześniej przycisku menu kontekstowe, które pozwalają odpowiednio ....

(Wszerad91) #3

Nom już wiem co i jak.