Integracja Active Directory z OpenLDAP

Czy ktoś z Was posiada wiedzę, czy istnieje możliwość integracji AD z OpenLDAP?

Chodzi mi przede wszystkim o takie aspekty jak:

  • replikacja

  • czy istnieje możliwość takiej budowy drzewa katalogowego, gdzie liście są openLDAP a korzeń w Active Directory - i na odwrót

  • jeden serwer w openLDAP a drugi w AD i z sobą współpracują

Jeśli ktoś z Was mógłby się ze mną podzielić wiedzą na ten temat, byłbym bardzo wdzięczny.