Interaktywny test - jak


(tweant) #1

Jak zrobić interaktywny test, tz:

Mamy pytanie:

I ____ a student.

( ) is ( ) am ( ) are

Pytań jest 25 z odpowiedziami a, b, c. jesli rozwiążemy cały test (wybierzemy 1 odpowiedź do jednego pytania) po kliknięciu "Sprawdź wynik" komputer przenosi na inną stronę i sprawdza odpowiedzi. Jeśli odpowiedź prawidłowa zdanie jest koloru zielonego, jeśli nieprawidłowa zdanie jest koloru czerwonego i pokazuje się prawidłowa odpowiedź. Chciałbym również aby komputer zliczał punkty.

Da się coś takiego zrobić?


(Elektrrrus) #2

Formularz, obrobienie go w php, czyli sprawdzenie poprawności i wygenrowanie danych. Proste do zrobienia jeśli zna się podstawy PHP lub np. asp net


(tweant) #3

ja tak z php nie za bardzo. Mógłbyś podac stronki dzięki którym mógłbym to zrobić albo napisac mi.


(system) #4

http://webmade.org -> kurs PHP -> Formularze


(tweant) #5

(system) #6

(tweant) #7

gdy zastosuje twój kod Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/a4468581/public_html/test/check.php on line 14


(system) #8

(tweant) #9

thx też próbowałem coś z tym \ ale w złym miejscu wstawiałem