Internet 2 MB/s zwolnił

Siema. Mam internet 2MB/s. Jeszcze wczoraj wszystko było w porządku. Dzisiaj wchodzę na internet rozpoczynam ściąganie programu i patrze, że prędkość ściągania wynosi 50 kb/s. A wcześniej było 243- 250 kb/s. Nie wiem o co chodzi kiedy włączam stronę http://www.youtube.pl filmiki się bardzo wolno buferują. Dodam, że mam internet z neostrady. Mam router ZTE ZXV10 W300. Nigdy wcześniej takich problemów nie było. Kiedyś mi też zwolnił, ale tylko o 20 kb/s, bo miałem wtedy prędkość 212 kb/s. Pomocy! !!

Oto log z OTL:

OTL Extras logfile created on: 2011-01-31 20:35:15 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.20.6 Folder = C:\Documents and Settings\Krystian\Moje dokumenty\Pobieranie

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 72,00% Memory free

4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 89,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 29,29 Gb Total Space | 20,32 Gb Free Space | 69,38% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 82,49 Gb Total Space | 63,93 Gb Free Space | 77,49% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: KRYSTIAN-D50520 | User Name: Krystian | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========

========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

.cpl [@ = cplfile] – rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL “%1”,%*

.url [@ = InternetShortcut] – rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes]

.html [@ = FirefoxHTML] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\shell[command]\command]

batfile [open] – “%1” %*

cmdfile [open] – “%1” %*

comfile [open] – “%1” %*

cplfile [cplopen] – rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL “%1”,%*

exefile [open] – “%1” %*

htmlfile [edit] – Reg Error: Key error.

InternetShortcut [open] – rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

piffile [open] – “%1” %*

regfile [merge] – Reg Error: Key error.

scrfile [config] – “%1”

scrfile [install] – rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] – “%1” /S

txtfile [edit] – Reg Error: Key error.

Unknown [openas] – %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] – %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] – %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

“FirstRunDisabled” = 1

“AntiVirusDisableNotify” = 0

“FirewallDisableNotify” = 0

“UpdatesDisableNotify” = 0

“AntiVirusOverride” = 0

“FirewallOverride” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

“DisableSR” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]

“Start” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]

“Start” = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

“EnableFirewall” = 0

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

“C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe” = C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe:*:Enabled:Teamviewer Remote Control Application – (TeamViewer GmbH)

“C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe” = C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe:*:Enabled:Teamviewer Remote Control Service – (TeamViewer GmbH)

“E:\Programy\Steam\Steam.exe” = E:\Programy\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam – (Valve Corporation)

“E:\Gry\F1 2010\F1_2010_game.exe” = E:\Gry\F1 2010\F1_2010_game.exe:*:Enabled:F1 2010 – (Codemasters)

“E:\Programy\utorrent\uTorrent.exe” = E:\Programy\utorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent – (BitTorrent, Inc.)

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“{00C5F4F4-62F9-40D7-8000-AD8A9CD0C669}” = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

“{036FD544-AED6-3F33-856D-A2292D0CF471}” = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - PLK

“{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}” = Steam

“{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}” = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

“{2436F2A8-4B7E-4B6C-AE4E-604C84AA6A4F}” = Nero Core Components 10

“{2C9EE786-1DDB-4C98-8FA4-B1B9B5A66B77}” = Microsoft Games for Windows - LIVE

“{350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}” = WebFldrs XP

“{434D0831-3E0C-4D03-A5D4-5E1000008400}” = F1 2010

“{523B2B1B-D8DB-4B41-90FF-C4D799E2758A}” = Nero ControlCenter 10 Help (CHM)

“{6DFB899F-17A2-48F0-A533-ED8D6866CF38}” = Nero Control Center 10

“{7C77393F-8237-3825-A88A-AFAF3C69C072}” = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - PLK

“{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}” = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

“{842BEE12-CCCB-43F4-ABAF-CBA6DFE2583D}” = Nero BurnLite 10

“{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}” = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

“{AB627AF2-9C7E-4DBD-816B-3B2646B81E89}” = Nero BurnLite 10

“{B2FE1952-0186-46c3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel” = Panel sterowania NVIDIA 266.58

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver” = NVIDIA Sterownik graficzny 266.58

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NView” = NVIDIA nView 135.50

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX” = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.10.0514

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer” = NVIDIA Install Application

“{B9DB4C76-01A4-46D5-8910-F7AA6376DBAF}” = NVIDIA PhysX

“{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}” = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

“{C9BED750-1211-4480-B1A5-718A3BE15525}” = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver

“{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“{D2FCA41E-AC01-4DCD-B3A7-DC9E32363065}}_is1” = Rapture3D 2.4.4 Game

“{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}” = Realtek High Definition Audio Driver

“{F31E509D-3597-324E-83CF-0C160B2320F0}” = Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - plk

“Adobe Flash Player Plugin” = Adobe Flash Player 10 Plugin

“avast5” = avast! Free Antivirus

“CCleaner” = CCleaner

“GFWL_{434D0831-3E0C-4D03-A5D4-5E1000008400}” = F1 2010

“KLiteCodecPack_is1” = K-Lite Mega Codec Pack 6.8.0

“Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - plk” = Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 3.5 — PLK

“Microsoft .NET Framework 3.5 SP1” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“MoorHunt_is1” = MoorHunt 0.6.7.2

“Mozilla Firefox (3.6.13)” = Mozilla Firefox (3.6.13)

“NVIDIA nView Desktop Manager” = NVIDIA nView Desktop Manager

“OpenAL” = OpenAL

“RealAlt_is1” = Real Alternative 2.0.2

“TeamViewer 6” = TeamViewer 6

“uTorrent” = µTorrent

“WinRAR archiver” = Archiwizator WinRAR

“XpsEPSC” = XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0

“XPSEPSCLP” = XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

========== Last 10 Event Log Errors ==========

[Application Events]

Error - 2011-01-25 03:55:23 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd f1_2010_game.exe, wersja 1.0.0.0, moduł

powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.5512, adres błędu 0x0001b1fa.

Error - 2011-01-25 07:12:59 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd f1_2010_game.exe, wersja 1.0.0.0, moduł

powodujący błąd f1_2010_game.exe, wersja 1.0.0.0, adres błędu 0x00e5b4d9.

Error - 2011-01-31 15:23:31 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = MsiInstaller | ID = 11704

Description = Product: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

– Error 1704.An installation for NVIDIA Control Panel is currently suspended.

You must undo the changes made by that installation to continue. Do you want to

undo those changes?

[System Events]

Error - 2011-01-30 08:29:20 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = PlugPlayManager | ID = 12

Description = Urządzenie ‘HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B’ (IDE\CdRomHL-DT-ST_DVDRAM_GSA-4163B_______________A105____\304b353943343546333720342020202020202020)

zniknęło z systemu bez uprzedniego przygotowania go do usunięcia.

Error - 2011-01-31 15:24:21 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842784

Description = Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.MFC; ostatni błąd:

Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.

Error - 2011-01-31 15:24:21 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Resolve Partial Assembly nie powiodło się dla Microsoft.VC90.MFC. Odpowiedni

komunikat o błędzie: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie. .

Error - 2011-01-31 15:24:21 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Generate Activation Context nie powiodło się dla E:\Programy\Avast\AvastUI.exe.

Odpowiedni

komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie. .

Error - 2011-01-31 15:24:24 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842784

Description = Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.MFC; ostatni błąd:

Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.

Error - 2011-01-31 15:24:24 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Resolve Partial Assembly nie powiodło się dla Microsoft.VC90.MFC. Odpowiedni

komunikat o błędzie: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie. .

Error - 2011-01-31 15:24:24 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Generate Activation Context nie powiodło się dla E:\Programy\Avast\AvastUI.exe.

Odpowiedni

komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie. .

Error - 2011-01-31 15:24:40 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842784

Description = Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.MFC; ostatni błąd:

Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.

Error - 2011-01-31 15:24:40 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Resolve Partial Assembly nie powiodło się dla Microsoft.VC90.MFC. Odpowiedni

komunikat o błędzie: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie. .

Error - 2011-01-31 15:24:40 | Computer Name = KRYSTIAN-D50520 | Source = SideBySide | ID = 16842811

Description = Generate Activation Context nie powiodło się dla E:\Programy\Avast\AvastUI.exe.

Odpowiedni

komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie. .

< End of report >

1 sprawdzanie szybkości łącza na podstawie YT nie da efekty, ponieważ możesz mieć transfer 100MB/s, a liczy się transfer serwerów YT, który w niektórych momentach bywa strasznie niski

2 ściąganie plików jest także zależne od serwera z którego pobierane są dane. Sprawdź prędkość pobierania na paru serwisach (np sourceforge)

uwaga merytoryczna: Prędkość internetu wyrażana jest w bitach, które zapisujemy mała literką b. Transfer natomiast wyrażany jest w bajtach (oznaczane dużym B). Przedrostek jednostki (mega, kilo) zapisujemy wielką literą.

PS. Nie panikuj tak, że net wolnej działa. "Pomocy! !!

PS2. Na forum dajemy tylko odnośniki do raportów, które to zamieszczamy na stronach takich jak: http://wklej.org

Tutaj jest link do mojego loga z OTL:

http://wklej.to/RMmJg

Dodane 31.01.2011 (Pn) 21:04

1136424617.png

to jest mój test internetu.

W logu jest faktycznie czysto. Winy bym szukał bardziej po stronie nie Twojej (klienta) ale serwerów z którymi się łączysz. Testy dają wyniki bliskie rzeczywistości, jednak to też zależne jest od serwera w kontakcie z którym ustalane są parametry połączenia. Takich testów nie wykonujemy także przy uruchomionych aplikacjach wykorzystujących łącze.

Używam Mozilli Firefox. Nie syfu to raczej nie mam. Już dzisiaj wszystko działa normalnie od jakiejś godziny wszytko wróciło do normy:p. Ściąga m po 260 kb/s czyli tak jak przedtem. Możliwe, że u nich był jakiś serwer obciążony albo mieli jakieś problemy.