Internet Explorer nie otwiera stron


(1blueinferno) #1

Mam problem z przeglądarką Internet Explorer - nie mogę w niej otworzyć praktycznie żadnej strony. Przez chwile się ładuje, po czym nie pokazuje się nic prócz białego tła. Udało mi się jedynie wejść na yahoo, czy google. Ustawienia wszystkie resetowałem i sprawdzałem kilka razy, ale nie wiem co może być przyczyną. Pomoże ktoś?


(Lukaszk 89) #2

A jak jest na FF czy Operze?


(huber2t) #3

Podaj log z Hijackthis


(Piotruś17) #4

jaki masz system ? która wersja IE ?


(1blueinferno) #5
 1. Na FXie i Operze wszystko działa poprawnie.

 2. System Windows XP SP2, IE 7 (ale z szóstką było to samo, ściągnąłem tę wersję, bo myślałem, że to właśnie stara wersja nie działa)

 3. Log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 16:43:20, on 2008-08-07

  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

  D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

  D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe

  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

  D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

  D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

  D:\Tools\WordWeb\wweb32.exe

  D:\Tools\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

  D:\Tools\Clipboard Recorder\ClipboardRecorder.exe

  C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

  D:\Tools\Fast Launcher\fl.exe

  D:\R\winuptime\Windows Uptime.exe

  D:\Tools\Total Commander\TOTALCMD.EXE

  D:\Players\foobar2000\foobar2000.exe

  D:\Internet\mozilla.thunderbird\thunderbird.exe

  D:\Players\Last.fm\LastFM.exe

  D:\Internet\Mozilla Firefox 3\firefox.exe

  D:\Internet\Konnekt\konnekt.exe

  D:\Safe PC\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Tools\FlashGet\jccatch.dll

  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Tools\FlashGet\getflash.dll

  O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

  O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

  O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

  O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

  O4 - HKLM..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

  O4 - HKLM..\Run: [Clipboard Recorder] D:\Tools\Clipboard Recorder\ClipboardRecorder.exe /Startup

  O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

  O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Tools\Odkurzacz\odk_mcd.exe

  O4 - Global Startup: hpqtra08.exe.lnk = D:\Tools\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SAFEPC~1\Spybot\SDHelper.dll

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

  O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

  O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{EEF9B59A-DEAB-48E2-B2C0-C0F3714ED51B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

  O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


(1blueinferno) #6

Pomoże ktoś?


(huber2t) #7

W logu nic nie widzę

Podaj log z Combofix


(1blueinferno) #8

Log z Combofix:


(huber2t) #9

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(1blueinferno) #10

Zrobione.

Niestety nie mogę tego zrobić, gdyż... Internet Explorer nie otwiera mi żadnych stron.

Czysto.

Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?


(1blueinferno) #11

Pomoże ktoś?


(1blueinferno) #12

.  


(Leon$) #13

Sprawdź czy nie masz włączonego serwera proksy

czy aplikacje IE masz dopuszczoną jako zaufaną w swoim firewallu lub jako wyjątek w Zaporze systemu Windows ?

:slight_smile:


(1blueinferno) #14

Tak, mam zaznaczoną jako wyjątek. Serwer proxy chyba nie jest włączony, ale mógłbyś mi jeszcze napisać jak to sprawdzić.


(1blueinferno) #15

Pomoże mi ktoś?