Internet Explorer przestał działać

Przy wyłączaniu explorera lub jednej karty pojawia się napis : Internet Explorer przestał działać. Jeżeli jednak ta karta nie ma w sobie żadnego obiektu flash np. gry lub reklamy zamyka się normalnie. Tylko bez komentarzy typu zmień na mozillę.

Podpis problemu:

Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH

Nazwa aplikacji: iexplore.exe

Wersja aplikacji: 8.0.6001.18865

Sygnatura czasowa aplikacji: 4b077416

Nazwa modułu z błędem: ole32.dll

Wersja modułu z błędem: 6.0.6002.18005

Sygnatura czasowa modułu z błędem: 49e037d7

Kod wyjątku: c0000005

Przesunięcie wyjątku: 0007999d

Wersja systemu operacyjnego: 6.0.6002.2.2.0.768.3

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje 1: fd00

Dodatkowe informacje 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160

Dodatkowe informacje 3: fd00

Dodatkowe informacje 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160