Internet jest, a komputerki przekreślone


(Regin) #1

System: Vista SP2.

Internet: Orange Freedom, od 2,5 roku, modem zxdsl

Od dwóch m-cy ikona "2 komputerków" w obszarze powiadomień jest przekreślona i sygnalizuje brak połączenia z siecią. Jednak internet działa bez zarzutów. Zbagatelizowałam to na początku i teraz nie wiem z czym powiązać aby naprawić.

Proszę o jakieś pomysły.


(McDracullo) #2

Może to ikona innej karty sieciowej. Posiadasz takową? Co wyświetla się po kliknięciu na tę ikonę?


(Monczkin) #3

xk30 , w Viście zdarza się to nagminnie. W domu mam skrypty, żeby to naprawić. Wieczorem, jak nie zapomnę wrzucę je, chyba że w tym czasie znajdziesz je w Googlach. Trochę na ten temat jest.


(Łukash) #4

Spróbuj wyczyścic cache obszaru powiadomień ,ręcznie przez edytor rejestru HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ TrayNotify i usuwasz z okna po prawej z prawego myszy > usuń IconStreams oraz PastIconsStream.Lub automatycznie ,wykona to skrypt ,skopiuj i wklej w nowy tekstowy

'-----------------------------------------------------------------------------

'Clears items in the Windows 7/Vista/XP Customize Notifications dialog.

'This script can be used in Windows XP, Windows Vista & Windows 7 OS.

'Copyright © 2009 Ramesh Srinivasan

'Created on February 13, 2007

'Updated on November 27, 2009

'http://www.winhelponline.com/blog

'-----------------------------------------------------------------------------


Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject _

  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")


'Determine if Windows XP or Vista/7

Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _

  ("Select * from Win32_OperatingSystem")

For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems

  if instr(objOperatingSystem.Caption,"Vista") or instr(objOperatingSystem.Caption,"Windows 7") then

		strBasekey = "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify\"

  elseif instr(objOperatingSystem.Caption,"XP") Then	

		strBasekey = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\"

  else

		MsgBox "This script works in Windows XP, Windows Vista & Windows 7 systems only"

		wscript.Quit

  end if

Next


'Clear the Customize Notifications dialog

On Error resume next

WshShell.Regdelete strBasekey & "IconStreams"

WshShell.Regdelete strBasekey & "PastIconsStream"

On Error goto 0


'Get curr. user name

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_ComputerSystem")

For Each objItem in colItems

	strCurrentUserName = objItem.UserName

Next


'Restart user shell

Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _

  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Explorer.exe'")

For Each objProcess in colProcessList

	colProperties = objProcess.GetOwner(strNameOfUser,strUserDomain)

	If strUserDomain & "\" & strNameOfUser = strCurrentUserName then

		objProcess.Terminate()

	end if

Next

strWelcome = "For more tips and articles on Windows XP/Vista/7, visit us at:" & Chr(10) & Chr(10) & vbtab & "http://www.winhelponline.com/blog"

Msgbox "Completed!" & Chr(10) & Chr(10) & strWelcome & Chr(10),64, "Customize Notifications dialog cleared"

zapisz jako > wszystkie pliki > fixtrayicon.vbs > kliknij 2 razy > restart systemu.


(Regin) #5

Odinstalowałam sterowniki karty i zainstalowałam na nowo. I na razie działa.

Dzięki za pomoc.