Internet mi zwolnił? log


(Mirmarek) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:36:15, on 2005-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Dudez\ProtoWall\ProtoWall.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program Files\WorkSoft\Navigator\wsn32.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKCU..\Run: [ProtoWall] C:\Program Files\Dudez\ProtoWall\ProtoWall.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\AddUrl.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 9636800546

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E93764C1-B4AB-4E07-ADD7-AEA893F454EC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus 2005 (BackWeb Plug-in - 4476822) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE


(boczi) #2

Log czysty

Jakie masz łącze internetowe i z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz?

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

CTHELPER.EXE

NeroCheck.exe

PDVDServ.exe

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369


(Iloczyn8) #3

Pamiętaj jak będziesz używał spybota to rozpoznaje on jeden z plików f-secure jako spyware backweb lite, więc go nie usuwaj.


(Mirmarek) #4

mam neo128 i FF już działa ok mała awaria czy coś?

Wielkie dzięki za pomoc i info


(boczi) #5

Najprawdopodobniej.

Jeśli miałeś problemy tylko z tym fourm przed paroma minutami, ja też to miałem i to nie była Twoja wina.

:smiley:


(Mirmarek) #6

od 2-3 godzin była prędkość modemowa