Internet można przeglądać tylko na przeglądarce Opera


(zgodzio7) #1

Mam taki problem od 2 dnie internet działa tylko na przeglądarce opera. Na firefox otwiera sie tylko strona google.pl i wyniki wyszukiwania z google, natomiast jeżeli chce przejść na dana strona to wyskakuje "błąd wczytywania strony" Internet z modemu cyfrowego polsatu ZTE MF821

FRST   http://www.wklej.org/id/1883447/

Addition http://www.wklej.org/id/1883449/

Shortcut http://www.wklej.org/id/1883451/


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
AppInit_DLLs: C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\Lightzap\VivaRemdox.dll = C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Lightzap\VivaRemdox.dll [320512 2015-12-13] ()
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://%66%65%65%64.%73%6E%61%70%64%6F.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1Tugo_dXNffY8Rp6K8tFtmg_2XtsmiqXIgrl86y2_4iKKzKtkWyH4BSYYS9EpHBhAUE1NXoJ_jmlaNcQ,,
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://%66%65%65%64.%73%6E%61%70%64%6F.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1Tugo_dXNffY8Rp6K8tFtmg_2XtsmiqXIgrl86y2_4iKKzKtkWyH4BSYYS9EpHBhAUE1NXoJ_jmlaNcQ,,
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1715567821-1425521274-1606980848-1006\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZW9ozuz82zaDEeulzscphVjJc4SeX3w8JradbaaXS8jtm4k-d-zav7kVZJYs-hSx0PHh0lmj8trg,,q={searchTerms}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "about:newtab" ======= UWAGA
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF SelectedSearchEngine: webssearches
CHR DefaultSearchURL: Default - hxxp://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73%65%61%72%63%68.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBPxn49PYmQ6e1krQXBFZY3cpH0t9RTJsmqRUdyzH3wD9zb6c3WuXVgR20HmcbxILy4Oc7Qc6RpX0xlOJ2_Wy1TugZB8ecvFOJkKlbtPP6_LRog2YdQeUDY0vuYWO9QEsOf7J0TtNQleX-bFN8WEqSDN9I2SUyRecqCMw,,q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default - feed.sonic-search.com
CHR DefaultSuggestURL: Default - hxxps://search.yahoo.com/sugg/chrome?output=fxjsonappid=crmascommand={searchTerms}
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Lightzaps
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Lightzap
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 


(zgodzio7) #3

Fixlog http://wklej.org/id/1883526/

nowy FRST http://wklej.org/id/1883528/

Przeglądarki działają wszystkie.


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST


(zgodzio7) #5

Dzięki Atis za pomoc.